Browse catalog... From 3177369 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45221000-2 Modernizacja mostów w miejscowości Skrzypne na terenie Gminy Szaflary
33100000-1 Dzierzawa sprzetu medycznego dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi
45233142-6 Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Milanówka
Usunięcie awarii wodociągowych i wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy Wręczyca Wielka
33600000-6 Dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im.prof.Eug...
Nasadzenia i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła
Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów terapeutycznych w celu doposażenia Sali integracji sensorycznej...
77312100-1 Wykonanie usługi w zakresie wycinki samosiejek i odrostów z opryskiem chemicznym na terenie lotniska...
45221100-3 Budowa mostu w ciągu drogi Kłodne – Centrum
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wiet...
Modernizacja drogi gminnej nr 291985K "Łącko- Pożogi" w m. Łącko
45000000-7 Dostawa i położenie wykładziny w pomieszczeniach w gmachu głównego Akademii Wychowania Fizycznego Jó...
50700000-2 Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociąg...
33600000-6 Przedmiotem zamówienia są dostawy leku Rispolept Consta
PRZEBUDOWA DROGI – UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO W OŁAWIE
72250000-2 Usługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medyczne...
45111000-8 Budowa kortów tenisowych na terenie OCS w Obornikach przy ul. Objezierskiej – II etap
18512200-3 Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR wraz z tasiemką na potrzeby 10 PKO Pozn...
Dostawa filtrów do wentylacji i klimatyzacji pojazdów metra
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjn...
73000000-2 Wykonanie badań mikrobiologicznych (część I – przeprowadzenie kwalifikacji mikrobiologicznej pomiesz...
45000000-7 Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - II etap
71320000-7 Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowych: Część I – „Budowa ul. Pogodnej i ul. W...
14212300-3 Zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsc...
39162100-6 Zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.
33600000-6 Dostawa leków gotowych i płynów infuzyjnych
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.
33692510-5 DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH i MLECZARSKICH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N...
50330000-7 Serwis sieci bezprzewodowej powiatu lubaczowskiego
45233220-7 Modernizacja (remont) dróg gminnych - ul. Prosta i Łukowa etap I
09300000-2 1. Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej do obiektu należącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich ...
33141114-2 dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, fartuchów fizelinowych, rękawic nitrylowy...
66510000-8 CTM/BZ/ZZ/59/16 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu D&O
Usługę całodobowego parkowania samochodów i innych pojazdów oraz ich części zabezpieczonych jako dow...
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelski...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę chodników na terenie Gminy Toszek
Centrum Sportu Tytani - budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej, nawierzchnia boiska do piłki r...
„Budowa spinki wodociągowej Osiedlowa-Izabelińska w miejscowości Stare Babice. Etap I”.
Wykonanie ocieplenia budynku usługowego przy ul. Paderewskiego 2-6 w Ostrowie Wielkopolskim
24111500-0 Wykonanie robót instalacyjno - budowlanych („Budowa instalacji gazów medycznych na poziomie ...
Dostawa nawozów mineralnych w roku 2017
Świadczenie usługi cateringowej w zakresie wyżywienia dzieci uczęszczających do trzech Przedszkoli n...
Dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji 2017 specjalistycznego trzyosiowego samochodu ciężarowego...
15112000-6 Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych w 2017 roku
Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina – Podrzecze związana z budową chodnika
Przebudowa drogi gminnej Zatory – Holendry
45000000-7 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA: CZĘŚĆ I: ODNOWIENIU ELEWACJI CZĘŚĆ II: W...
33696300-8 Dostawa odczynników chemicznych, materiałów kontrolnych do badań, sprzętu laboratoryjnego oraz mat...
09135100-5 Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego w 2017 roku
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” przy ul. Piłsud...
33731110-7 Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych - DZ-751-07/17
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, Święta Katarzyna w imieniu któ...
Wykonanie prac polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń sanitarnych na trzech kondygnacjac...
Świadczenie usług koordynatora merytorycznego sekcji polskojęzycznej portalu Culture.pl
Doposażnie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
Przebudowa drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów związana z budową chodnika
Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat b...
33190000-8 Zakup akcesoriów do kardiomonitorów M9000A/BLT A8 la Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowsk...
„Dostawa dwóch przenośnych mierników gazów NO/NO2/O3 dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowis...
Świadczenie usług koordynacji merytorycznej serwisu www.culture.pl w ramach projektu Culture.Media
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie
79410000-1 Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeńst...
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 38, 40, 40b, 45, 45b, 88 i...
Najem urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi w celu wdrożenia PROGRAMU Higieny ...
80340000-9 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć pn. Socjoterapia ...
45233140-2 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo
80340000-9 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć pn. Terapia metod...
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
45233140-2 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4620W (Ltocin) – granica województwa – Września - Borowo
Wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem nakładek asfaltowych na drogach na terenie gmin...
60100000-9 Odwóz uczniów ze szkoły w Szadku po zakończeniu zajęć realizowanych w ramach projektu: "Uczę się tec...
Bieżące utrzymanie nieasfaltowych dróg gminnych w roku 2017
Wykonanie usługi frezowania pni drzew, usuwania samosiejek i odrostów z opryskiem chemicznym na te...
39294100-0 Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Myślenice
38652100-1 Dostawa pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pierwsza pomoc od podstawówki realizow...
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze
„Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21”
45233140-2 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek Włostybory - (Koziebrody)
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO...
50342000-4 PRZEGLĄDY, KONSERWACJA I NAPRAWY SPRZĘTU KOPIUJĄCEGO ORAZ URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH I PROJEKCYJNYCH -...
09113000-4 Dostawa koksu 2017
79342200-5 Usługi reklamowe – osiem form reklamowych w pięciu częściach
15331400-1 Dostawa warzyw i owoców świeżych, konserwowanych, przetworzonych, mrożonych dla Szkoły Podoficerski...
09134100-8 „Dostawa paliw płynnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu na podstawie kart flo...