Browse catalog... From 3423821 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
30000000-9 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów, monitorów, klawiatur i myszy, projektorów z kablem HDM...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu
44221000-5 Postępowanie na dostawę i montaż okien i drzwi
42418290-8 Sprzedaż i dostawa armatek śnieżnych wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3...
45300000-0 ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH ORAZ SYSTEMU TELEFONII IP
90620000-9 „Zimowe utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz chodników, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych n...
09000000-3 Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do obiektów przy ul....
09134100-8 Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego na potrzeby „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. w Opolu
43800000-1 Dostawa wyposażenia warsztatowego, osprzętu silników lotniczych oraz części współpracujących statków...
55300000-3 Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy śląskiej Policji oraz sił wsparcia, skierowanych do rea...
30213400-9 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże ...
79823000-9 Druk notesów w podziale na dwa zadania.
45100000-8 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze II
32322000-6 Dostawa z montażem urządzeń multimedialnych na potrzeby projektu pn. „Bolesławiec - Vrchlabi - aktyw...
80000000-4 Wykonanie usługi szkoleniowej – kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w zwią...
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 im. obrońców Westerplatte w Gost...
90910000-9 Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., WRAZ Z TERENAMI PRZ...
09100000-0 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego dla Związku Komunalnego ...
30232100-5 Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego laserowego (drukarka kolorowa, kserokopiarka kolorowa, s...
79823000-9 Usługa druku katalogu wraz z dostawą na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskie...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego w Radomsku w okresie od 01.01.2019r. do 31.12...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych ...
33195100-4 Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z centralą monitorującą.
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego" Pałac Kamieniec" sp. z o.o...
30214000-2 Zakup stacji roboczych i monitorów
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych i ZSEE z nieruchomości na terenie Gminy Kołobrz...
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 144 000,00 zł przeznaczonego na
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZO...
15100000-9 Dostawa świeżego mięsa i wędlin w 2019r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, K...
90620000-9 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczania dachów poprzez ich odśnieżanie, zbijanie sopli i nawisów...
33140000-3 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku
72600000-6 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla serwerów CISCO w NBP
48822000-6 SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE
31682530-4 Dostawa i instalacja siłowni telekomunikacyjnych
39162100-6 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Większe możliwości – lepsza przyszłość u...
50700000-2 Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego og...
66510000-8 Usługa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku
30216000-6 Dostawa czytnika ELISA do mikropłytek wraz z oprogramowaniem, komputerem oraz drukarką z przeznaczen...
30199750-2 Dostawa kart przedpłaconych i bonów podarunkowych
39294100-0 Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Prac...
15000000-8 sukcesywne zakupy i dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie w 2019 r....
85121270-6 Świadczenie usług psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na tere...
37311000-1 Zakup fortepianu koncertowego do Studia im. Władysława Szpilmana
39000000-2 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w...
45300000-0 Modernizacja oświetlenia w halach basenowych, w holu głównym oraz w podbaseniu w obiekcie Aqua Park...
45100000-8 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pcim, operacja 7.4.1.2 "Kształtowanie przes...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Janu...
33141320-9 Dostawa „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety”: Pakiet Nr I – Igły, strzyk...
71317200-5 "Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa ...
90611000-3 letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżn...
33198000-4 zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
98000000-3 "Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku w lata...
38540000-2 Dostawa cyfrowej stacji kontroli dokumentów tzw. VIDEO SPECTRAL KOMPARATOR
32570000-9 Dostawa telefonów IP dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
90910000-9 "Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie krytej pływalni i terenach przyległych."
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
55321000-6 Świadczenie usług cateringowych oraz dostawa poczęstunku dla beneficjentów Wrocławskiego Centrum Int...
39162100-6 Zakup, dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i multimediów dla p...
90400000-1 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Un...
09300000-2 Przetarg nieograniczony "Dostawa energii elektrycznej"
79419000-4 Wykonanie ekspertyzy pn. Przegląd śródokresowy założeń dokumentu „Krajowe ramy strategiczne. Policy ...
77211400-1 Wykonanie wycinki drzew i krzewów pod rozbudowę cmentarza przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie dla ZC...
34113300-5 DOSTAWA w 2018 r. – 11 szt. FABRYCZNIE NOWYCH QUADÓW.
45233000-9 „Odbudowa drogi ul. Fabryczna”
15000000-8 Dostawa żywności do szkół w 2019 roku
79342000-3 Kompleksowe przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „V4 Australia”
50700000-2 Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w ...
45000000-7 Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap
30232000-4 Dostawa wraz z instalacją oraz uruchomieniem urządzeń do zabezpieczenia ruchu sieciowego
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa
50531400-0 Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części.
66510000-8 Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej
32320000-2 Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w ...
71320000-7 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Piastów Śląskich w Warszawi...
32342300-5 Dostawa wyposażenia studia nagrań, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroj...
66113000-5 Udzielenie Gminie i Miastu Tuliszków długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu...
45000000-7 CRZP/128/2018/AEZ Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdy...
15100000-9 Dostawa mięsa i wędlin
79710000-4 Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie bezpośredniej o...
50324100-3 Utrzymanie w sprawności działania systemu sterowania ruchem UTCS w mieście Kraków
45233140-2 Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie ...
32342400-6 Dostawa sprzętu nagłaśniającego, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju,...
45210000-2 Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości i doste...
80000000-4 na wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktyczno – warsztatowy...
45215210-2 REMONT POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU POMOCY W SWARZĘDZU PRZY UL. SIENKIEWICZA 21
66510000-8 „Kompleksowe ubezpieczenie Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim ”
45233141-9 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zagórz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucj...
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zintegrowanego Programu ...
33631600-8 Dostawa artykułów do dezynfekcji
33100000-1 Dostawa zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania oraz kardiomonitorów i centrali monitorujących
32571000-6 Dostawa routerów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
09135100-5 Zakup wraz z dostawą 14 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Dworu i Centrum Na...
38500000-0 CRZP/131/2018/AEZ Dostawa analizatora spalin
45000000-7 „Budowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi: wodno – kanalizacyjną i elektryczną oraz ...
45453000-7 Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży
03121100-6 DOSTAWA KWIATÓW PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ NA TERENIE SZCZECINA
33690000-3 Sukcesywna sprzedaż i dostawa leku (Colistin) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ma...
15800000-6 Dostawa różnych produktów spożywczych dla Szkoły Policji w Pile