Browse catalog... From 3336559 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Rozbiórka północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projek...
79710000-4 Usługi ochrony osób i mienia,monitorowanie wraz z serwisem i montażem urzadzeń nadawczych systemów a...
45000000-7 Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w m. Niemce przy ul. Lubelskiej 119 w ramach rea...
45000000-7 Remont elewacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 89 we Wrocławiu.
09310000-5 ,, Dostawa energii elektrycznej dla obiektów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mi...
45000000-7 BUDOWA POMOSTU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU NA JEZIORZE WIELKIM W SKĘPEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYC...
45000000-7 Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „U...
79710000-4 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w latach 2018 - 2...
45233120-6 Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - poprawa jakości życia...
39100000-3 Dot. projektu numer: RPKP.06.01.02-04-0006/16 pn.: „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobo...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i rozbudowy oświetlenia w technologii L...
60000000-8 Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
45000000-7 Budowa hali sportowej w m. Kamionka Wielka - etap II (stan surowy otwarty)
66000000-0 „KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY DZIERZGOWOW TYM JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRES...
45443000-4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja energetyczn...
33600000-6 Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych oraz igieł do wstrzykiwaczy insulinowych do Apteki Szpitala...
45000000-7 Termomodernizacja budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowaneg...
74750000-1 Wykonywanie usługi z zakresu sprzątania biurowca Nadleśnictwa Międzylesie
33141121-4 Dostawy nici i staplerów
45200000-9 Budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej na działkach nr 258, 260 w miejscowości Bircza. (sta...
60130000-8 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi transportowe dla uczestników zajęć w Śro...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy dróg wraz z infrastrukturą...
45000000-7 ”Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap II”
60100000-9 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na usługi transportu ...
45262700-8 Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich
66510000-8 "Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek, w zakres...
45000000-7 Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii i położnictwa oraz budy...
45211000-9 „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie ...
63712100-4 Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź - Fabryczna
45112730-1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień
45453000-7 Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektac...
45400000-1 Realizacja robót budowlanych w zakresie modernizacji pawilonów H1 i K Szpitala Świętej Trójcy zlokal...
39162100-6 "Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych zgodnie z KOWEZiU dla zawodu: technik logistyk (33107...
60100000-9 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221.000 euro na usługę transportu, montażu i demontażu st...
42417200-4 Dostawa przenośników wraz z montażem na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej...
50000000-5 Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw sprzętu medycznego
50410000-2 świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji i wzorcowania (adiusta...
45000000-7 Poprawa stanu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Szerzyny
45233220-7 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą od km 40+345 do km 41+317 wraz ...
45111300-1 Rozbiórka budynków zlokalizowanych w miejscowości Chwarstno i Mielno na terenie gminy Węgorzyno” Po...
34144210-3 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożar...
31122000-7 Dostawa (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji...
45233120-6 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Jasiony na odcinku: od ...
30232100-5 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
79970000-4 Przygotowanie, opracowanie graficzne i realizację usług publikacji informacji w lokalnej prasie płat...
66510000-8 Usługa ubezpieczenia Gminy Aleksandrów Łódzki
44221200-7 Dostawa wraz z rozładunkiem stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami na potrzeby zadania pod nazwą „Wy...
50232100-1 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Przasnysza w latach 2018 – 2020
33651520-9 Sukcesywne dostawy immunoglobulin ludzkich - noworodkowych
15113000-3 Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i ...
90911300-9 Przetarg nieograniczony na usługę mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach Politechniki P...
71320000-7 Przebudowa kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w ramach Projekt...
43111300-1 Wyburzenia elementów niekonstrukcyjnych w budynku A1 przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi
79710000-4 Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
39150000-8 Wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawowo-konfe...
03221410-3 2/2018 dostawa warzyw, ziemniaków, ogórków kiszonych i kapusty kiszonej.
90400000-1 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Uni...
37400000-2 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH
45231300-8 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (na odcinku od Placu Wolności do...
45233142-6 Wykonanie poprawy przejezdności dróg na terenie Gminy Strachówka poprzez uzupełnienie nawierzchni dr...
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi pow...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej do obiektów na terenie Gminy Żabia Wola
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Grunwaldzka 2
98113100-9 Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości...
33140000-3 Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie...
77000000-0 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2018”
66510000-8 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA SZKLARSKA PORĘBA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI...
45200000-9 Rozbudowa garażu w OSP Korzystno
33692510-5 Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp, dostawa leków i materiałów opatrunk...
45453000-7 Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krak...
45316110-9 Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Zagórnej w Klepaczach, gmina Choroszcz
18412100-1 Dostawa umundurowania do treningu jeździeckiego oraz środków do pielęgnacji koni dla Jednostki Wojsk...
71000000-8 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdań...
50420000-5 Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. Olympus w okresie 36 miesięcy
71000000-8 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja labor...
30190000-7 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/13/NC
55520000-1 Usługi żywienia obejmujące kompleksowe przygotowanie posiłków i ich dystrybucję na oddziały szpitaln...
33100000-1 Dostawa aparatu do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z usługą finansowania oraz dostawa...
45233120-6 Przebudowa drogi leśnej nr 1192 Winiec - Tarda
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno ul. Złota Góra i Nr 1820R Radymn-Walawa-Przemyśl odc. Ś...
22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych
45233141-9 Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku ...
45233220-7 Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki–Szonowo Szlacheckie – Plesewo w km 2+565÷3+500
15710000-8 Dostawa paszy narybkowej dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach - Instytutu Rybactwa Śródlą...
90513100-7 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
71222000-0 Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej na rzek...
71240000-2 „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE - REGION...
39717200-3 Robota budowlana polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji i zrealiz...
45233140-6 Budowa ulicy Topolowej w Niechcicach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
90910000-9 ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
33141000-0 Dostawa sprzętu medycznego, denzynfekcji i opatrunków
45233142-6 Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2018
45200000-9 Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pełczyce-Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcin...
45112720-8 Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie
45300000-0 WYMIANĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W Z...
66510000-8 Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Jasle
60424100-7 Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia ...
33141100-1 DOSTAWA ZESTAWÓW OBŁOŻENIOWYCH DO KORONAROGRAFII I KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI...
15100000-9 Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
90600000-3 świadczenie usługi prania pościeli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie