Browse catalog... From 3037496 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
452331402 Budowa ulicy Fiedlera w Poznaniu
452324109 Remont pomieszczeń w budynkach w Bydgoszczy oraz odcinka kanalizacji w Osówcu
093000002 Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice, Moryń i Cedynia oraz ich jednos...
712470001 Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa ...
452142002 REMONT SANITARIATÓW UCZNIOWSKICH I KLATEK SCHODOWYCH w budynku Szkoły ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie...
909113009 Umycie wszystkich powierzchni szklanych, tj. okien, drzwi szklanych, przeszkleń i naświetli na zewną...
454000001 Wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych: 1. Zmiana sposobu użytkowania części budy...
521000002 Remont dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie- przy ul. Praskiej ...
635000004 ORGANIZACJA OBOZU SPORTOWEGO DLA MOSiR OBÓZ SPORTOWY DLA ZAWODNICZEK SEKCJI SIATKÓWKI MOSM TYCHY
909100009 Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości
323424006 Modernizacja systemu nagłośnienia widowni w Teatrze Syrena
450000007 Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na Poradnię gruźlicy i chorób płuc
301000000 DOSTAWA NISZCZAREK ORAZ SPRZĘTU MECHANIZACJI PRAC BIUROWYCH
909112008 Usługi w zakresie sprzątania obiektów TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. tj. 28 budynków mieszkalnych ...
553000003 Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 48. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
315000001 Dostawa i uruchomienie sprzętu oświetleniowego w Teatrze Syrena
909100009 Usługa sprzątania siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
452133154 Budowa przystanków autobusowych na terenie miasta Myszkowa
454421008 Wykonanie prac tynkarsko - malarskich, wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, wymiana gnia...
791000005 UMW/AZ/WR-32/16: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie dochodzenia odszkodowania z tytu...
324000007 Dostawa elementów składowych sieci dla Jednostki Wojskowej 6021. Sprawa numer 42/2016/PN/Ł
249600001 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZ...
452144004 Adaptacja wybranych pomieszczeń na potrzeby auli dydaktycznej w Gmachu Wydziału Instalacji Budowlany...
793400009 Jednoetapowy konkurs o wartości poniżej 209.000 euro na opracowanie spójnej koncepcji i przeprowadz...
302372805 Dostawa wyposażenia, akcesoriów, materiałów łączności i informatyki dla Jednostki Wojskowej 6021.
450000007 Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym im Pszczółki Mai w Pszczewie
451100001 ODBUDOWA ZABEZPIECZEŃ OD STRONY POTOKU BIAŁY DUNAJEC DROGI UL. GENERAŁA GALICY (K420001) W MIEJSCOWO...
452331426 PRZEBUDOWA I REMONTY DRÓG NA TERENIE GMINY PORĄBKA W 2016R.
452332207 remonty dróg gminnych oraz placów - nowe nakładki asfaltowe na terenie gminy Mykanów
553000003 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzi...
451110008 Przebudowa ulicy Niciarnianej na odcinku al. Piłsudskiego do posesji Niciarnianej nr 2a
451112000 REMONT DROGI GMINNEJ GILE (K420010) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DUNAJEC W KM 0+400 - 0+606.
091351005 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Boćka...
336000006 Przedmiotem zamówienia jest : dostawa - produktów farmaceutycznych oraz wyrobów diagnostycz...
454200007 WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA - DOJAZD DO BOISK SP...
331831007 DOSTAWA SPACERÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH Z ANTYBIOTYKIEM
450000007 Modernizacja elewacji budynków Nr 4, 6, 8 i 37 oraz pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy...
331411104 DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
804110008 Zamówienie publiczne dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia usługi - 3 kierunków szkoleń grupo...
380000005 Dostawa suszarki laboratoryjnej, mieszadła mechanicznego z wyposażeniem oraz wagosuszarki
452100002 Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30 - 31 oraz wykonanie połączenia światłowodowego z...
302300000 Dostawa sprzętu sieciowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
311220007 Dostawa i uruchomienie zespołu spalinowo - elektrycznego (ZSE) do kompleksu wojskowego w Nowej Dębie
710000008 Przetarg 68/2016 na opracowanie projektu rozbiórki budynków położonych w Łodzi przy ul. Jar...
853124003 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również...
601400001 Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2016/2017
452331426 Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zabielu
331400003 Materiały opatrunkowe i medyczne
323212001 Wyposażenie multimedialne sal centrum konferencyjnego na PGE Narodowym
501123006 Sprzątanie autobusów komunikacji miejskiej (II)
452333208 Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr ewidencyjnyc...
450000007 REMONT SANITARIATÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 w ŁODZI UL. ĆWIKLIŃSKI...
451130002 Budowa drogi pożarowej przy ZSP w Stanicy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Kości...
452331309 Wykonanie robot dodatkowych na zadaniu:Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica- Pszenno w km...
091341008 Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Gminy Sosnowica
712221001 Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartogra...
159800001 Dostawy napoi bezalkoholowych dla Oddziałów Spółki Domy Wczasowe WAM Sp z o.o.
642100001 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, oraz mobilnego...
713200007 Opracowanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie.
665161001 ZP/UP/11/2/2016
302321108 Dostawa drukarek
452300008 Przebudowa drogi powiatowej nr 2179D w Kawicach.
331410000 Dostawa jednorazowych artykułów medycznych
722600005 Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażen...
450000007 Remont balkonów, roboty elewacyjne, wykonanie izolacji termicznej wiatrołapów w budynkach zlokalizow...
906100006 Letnie utrzymanie dróg, chodników, przejść, placów i parkingów oraz utrzymanie terenów zielonych na ...
452332207 Likwidacja wybojów w nawierzchniach ulic i chodników na terenie miasta Białegostoku z zastosowaniem ...
714000005 Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły i zmiany mie...
452464007 Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacja budowli p...
451112000 Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano 2 - II post.
452131509 Budowa budynku biurowego oraz budynku garażowo-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą technicz...
452332207 Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok...
601000009 zakup usług transportowych
452464007 Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacja budowli p...
453160005 Oświetlenie ulic Owsianej, A. Kordeckiego i M. Curie Skłodowskiej w Gdyni
450000007 Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ znajdujących się w Tarnowie
504210002 Świadczenie usługi serwisowania urządzeń - rezonansu magnetycznego Discovery MR 750W 3.0T GEM wraz z...
451000008 Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebu...
452333208 Przebudowa dróg powiatowych nr 2404W na odcinku Czosnów - Kazuń Bielany oraz nr 2406W na odcinku Aug...
341442103 Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łaznów w Gminie Rokiciny