Browse catalog... From 3413694 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
34144000-8 Dostawa pojazdów holujących do przyczep pomiarowych SRT-3 do Wydziału Technologii – Laboratorium Dro...
45230000-8 Przebudowa drogi do Huty Starej w miejscowości Huta Złomy dz. nrewid.1885 w km 0+000-0+560
45233220-7 Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 316 w m. Ciosaniec
79820000-8 Druk i dostawa wydawnictw promocyjnych - 4 części
30000000-9 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mec...
22200000-2 Dostawa czasopism krajowych
44510000-0 Dostawę elektronarzędzi i pozostałego wyposażenia warsztatowego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodar...
09135100-5 dostawa i tankowanie oleju opałowego do zbiornika kotłowni c.o. zlokalizowanego na terenie MZK Wejhe...
90500000-2 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie” - wykonanie pr...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2018/2019
45243300-5 „Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Bochnia- potoki Od Kostrzy, Rybski”
77100000-1 Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych.
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Grój...
45453000-7 Remont ogrodzenia budynku szkoły przy ulicy al. „Solidarności” 113c w Warszawie.
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej 101521R Kotowa Wola – Centrum – SUW – Poręba, dz. nr ewid. 1334, 1435, 1411...
45231300-8 Kontrakt 4 „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce” (Etap 2 - Zadanie 5 – ...
30199792-8 Zaprojektowanie i wydruk kalendarzy trójdzielnych na rok 2019, w ramach realizacji projektu „Lubelsk...
45233120-6 Przebudowa drogi - Lubichowo, ul. Północna
50421000-2 Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Stockert i Dideco w okresie 36 mi...
32250000-0 Zakup urządzeń końcowych do systemu telekomunikacyjnego
45000000-7 Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych,osuszenie scian w budynku przy ul.Walecznych 59 w Warsza...
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2018/2019
79710000-4 Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i wł...
45233141-9 Remont dróg w miejscowościach Charłupia Mała i Dzierlin na terenie Gminy Sieradz
45000000-7 Remont pomieszczeń 412-417 w budynku 10-19 (W-2), Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakows...
33100000-1 Dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłośc tkanek - ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg III
45233222-1 „Modernizacja drogi powiatowej nr 2763W ul. Majowa w Otwocku”
45212200-8 „Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięst...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej fragmentu pergoli wraz z murem oporowym znajdujących się na te...
45110000-1 „Potok Sucha Woda km 0 + 000 – 0 + 900 m. Małe Ciche, Murzasichle, gm. Poronin, pow. tatrzański, wo...
33100000-1 Zakup systemu endoskopowego do zabiegów urologicznych z dostawą do lokalizacji Wejherowo
45211300-2 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sprzymierzeńców 15 i Mickiewicza 1 w Ust...
45100000-8 Przebudowa wewnętrznych dróg, tj. ulic Aleksandra Fredry i Czesława Miłosza w Gryfinie.
45210000-2 Budowa sali wiejskiej w m. Grotów
33140000-3 sukcesywna 18 miesięczna dostawa jałowych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wol...
72590000-7 Usługa serwisowa systemów dyskowych IBM na 24 miesiące
90910000-9 Utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenie budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń ...
33000000-0 Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzk...
15131130-5 Dostawa mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich
45233140-2 Remont drogi powiatowej Nr 1260N poprzez utwardzenie pobocza od miejscowosci Królikowo do miejscowos...
45000000-7 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie przy ul. F...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławó...
33141110-4 Dostawa gazy, opasek dzianych i opatrunków dla SPZZOZ w Gryficach
71322000-1 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulic Biwakowej i Kopytko w Bielsku-Białej oraz budowy c...
60130000-8 Transport podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie
34144210-3 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewi...
33696500-0 Dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
77310000-6 Nasadzenia drzew i krzewów na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
33190000-8 SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNE...
90910000-9 "Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz z trybunami, saunarium, siłown...
71520000-9 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej
33140000-3 ZP/PN/2018/69-materiały medyczne kardiologia
33141000-0 Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka R...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowotomyskiego w sezonie 2018/2019
45000000-7 Remont drogi Czekaj – Przełaj dz. Ewid. 607/3 w km 0+250 – 0+870
33690000-3 Zakup (dostawa) produktu leczniczego (leku) - Mycafungin
22462000-6 „Przygotowanie, opracowanie projektów znakowań, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i inform...
45000000-7 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich – zadanie 3 – Strzyża – ul. Ludowa w Gda...
45233000-9 Remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska- Zamiechówka w km 0+000 do 2+066.
30200000-1 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla IUNG – PIB w Puławach
90630000-2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego na terenie gminy Rząśnik w sezonie 2018 - 2...
33185300-3 Zakup wraz z dostawą protez głosowych z akcesoriami dla Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Sz...
45111200-0 „Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II – pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza P...
45233142-6 Remont i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w 2018r. Część I: Leś...
79711000-4 Usługa polegająca na ochronie osób oraz dozorze mienia i obiektów w czterech sądach: Sądzie Okręgowy...
33190000-8 Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej
45000000-7 Budowa miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Leszcz
45200000-9 „Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 6 Kalnica nr inw. 220/1731 o dł. 174 mb”
90620000-9 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Głogów Małopolski w sezonie zimowym 2018/2019
90630000-2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019
09111000-0 Dostawa węgla - ekogroszku
45000000-7 Remont świetlicy i częściowe malowanie pomieszczeń
30197644-2 Sukcesywna dostawa papieru do AMW OReg Lublin
15000000-8 Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
50500000-0 Wykonanie remontu E70 modułu kogeneracyjnego MWM w elektrowni biogazowej na terenie Oczyszczalni Ści...
90720000-0 Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskow...
33199000-1 Obłożenia i pościel szpitalna
30192000-1 Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych do AMW OReg Lublin.
45000000-7 Naprawa dojazdów do gruntów rolnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
45000000-7 „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (...
45111300-1 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ DLA BASENU WEWNĘTRZNEGO
45000000-7 REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY BUDYNKU DLA POTRZEB ARCHIWUM POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZ...
80110000-8 Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz specjalistycznych zajęć dla osób z najbliższego...
45000000-7 Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego.
90600000-3 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz
39130000-2 Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Prudnik
73111000-3 Sukcesywnye usługi analizy metagenomowej DNA wyizolowanego z próbek glebowych pobranych w środowisku...
48000000-8 Dostawa Modułu zarządzania i modelowania procesów oraz implementacja wybranych procesów wewnętrznych...
45233220-7 Przebudowa nawierzchni ulic w Przasnyszu (ul. M. Skłodowskiej – Curie; Klonowa; Ogrodowa; Chełchowsk...
45231300-8 Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowa...
45000000-7 Przebudowa drogi dojazdowej, chodnika i parkingu przy internacie w ZSCKR w Okszowie
90500000-2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
50421000-2 Pogwarancyjna obsługa serwisowa angiografu Allura FD10C
45000000-7 Wymiana okien w internacie przy ZSCKR w Okszowie
45110000-1 Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych siedziby Instytutu Teatralnego przy ul. J...
73100000-3 Usługa w ramach realizacji projektu, który dotyczy opracowania nowego produktu – oprawek okularowych...