Browse catalog... From 3360416 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
09100000-0 Sukcesywną dostawę paliw oleju napędowego ON, do samochodów służbowych Zamawiającego, w formie bezgo...
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 9 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medyc...
45320000-6 Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 29...
45410000-4 Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Wkrzańskiej...
45215140-0 MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DZIAŁU FIZJOTERAPII Z PRZYSTOSO...
45000000-7 „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziewięciołach”
45100000-8 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek
45214100-1 PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE przy ul. OS. HUT...
90710000-7 Wykonanie w obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 monitoringów stanu ochrony siedlisk: 8220, ...
71000000-8 Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebu...
34300000-0 Dostawa części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do sprzętu transportowego NOSG
90710000-7 Wykonanie dokumentacji przyrodniczych
63500000-4 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne prze...
39294100-0 Wykonanie i dostawa materiałów na konferencje upowszechniające – postępowanie po unieważnieniu
45331110-0 Wykonanie dokumentacji technicznej i remont instalacji technologicznych w kotłowni gazowej w PP w Iz...
45400000-1 Remont pomieszczeń Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13
45233130-9 Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - odcinki administrowane prze...
45233220-7 Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pożarów-etap I i II
45300000-0 Wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji gazu w budynkach będących własnością Instytutu Budownict...
33696500-0 Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z jego dzierżawą dla Laboratorium Brzeskiego ...
79823000-9 Usługi w zakresie druku wydawnictw Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
45300000-0 Modernizacja serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w ramach r...
45453000-7 Remont Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości Kodeń, który jest realizowany w ramach projektu „...
90910000-9 Świadczenie usług sprzątania pokoi wczasowych w Oddziale Rewita Mielno
45320000-6 Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Asfaltowej 6 w Policach wraz z robo...
75252000-7 Świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz zarządzanie przepływem i ruchem osób korzystających z u...
45000000-7 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w a...
45212140-9 Budowa i rozbudowa parków sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Ciechanowa realizowana w form...
45000000-7 „Wykonanie robót budowlanych pn. ”Przebudowa i Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej na Głębokiem ...
48000000-8 Dostawa i montaż wyposażenia bezprzewodowych sieci komputerowych WLAN w szkołach Gminy Dalików
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego
33141100-1 Dostawa nici (szwów) chirurgicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
45000000-7 Termomodernizacja z przebudową budynku mieszkalnego położonego w 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Os...
45261000-4 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego kompleksu budynków ...
71000000-8 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy budynku żłobka i przedszkola przy ul. Iwoni...
45233120-6 Przebudowa drogi w miejscowości Gaj
45000000-7 „Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej na...
33694000-1 Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego, nakłuwaczy jednorazowych wraz z dzierżawą gluk...
45112723-9 Stworzenie niekomercyjnego miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacji z edukacyjnym placem zabaw
45000000-7 Przebudowa Zwierzętarni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
66113000-5 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 631.696,00 zł
45331000-6 REMONT INSTALACJI PODGRZEWU WODY - WYMIANA WYMIENNIKÓW CIEPŁA NA POTRZEBY PODGRZEWU WODY BASENOWEJ,...
72212222-1 Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacy...
98390000-3 Sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych woj...
39522530-1 WYKONANIE I DOSTARCZENIE 15 SZTUK NAMIOTÓW REKLAMOWYCH DLA MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ...
45000000-7 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO W M. PAWŁOWO I REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...
33196200-2 Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego/wspomagającego zamówionego na potrzeby użyczenia go osobom...
33761000-2 Dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz w...
45233000-9 Przebudowa chodników na terenie miasta Łodzi – etap I –XII
45233000-9 Budowa drogi pożarowej dla Zespołu Szkół w Kamionce- etap IV
45316110-9 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała: Zadanie 1: Budowa oświetlen...
45233120-6 Przebudowa drogi nr ewidencji gruntów 72 w Starej Morawie.
09120000-6 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o.
45000000-7 Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb ...
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.222.458zł
50333000-8 Naprawy, przeglądy i konserwacje masztów oraz wież antenowych wraz z systemami antenowymi sieci radi...
55300000-3 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże a...
30232100-5 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: ”Wdrożenie i rozbudowa technol...
09331100-9 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów insta...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
30000000-9 Zakup, dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu TIK w ramach Projektu "OSTRO Z WIEDZĄ"
45324000-4 „Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku SSM w Krakowie, ul. Sokolska 17”
71600000-4 Opracowanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia: „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klim...
45000000-7 Wymiana urządzeń dylatacyjnych na wiaduktach: - w ciągu A-4 nad ul. Gałeczki w km 333+753 w m. Katow...
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji w skrzydłach A-J w budynku Sądu...
09000000-3 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
45453000-7 Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS O...
45254100-3 Przebudowa podłużni Keller na poziomie IV Kopalni Soli "Wieliczka"
45233120-6 Budowa drogi leśnej wewnętrznej służącej do celów przeciwpożarowych (dojazd pożarowy nr 44) po istni...
45000000-7 ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RUMI
45000000-7 Komisariat Policji w Zatorze - budowa nowej siedziby
63514000-5 Usługi przewodnickie w oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w l. 2018 – 2019
39100000-3 dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami ...
33112200-0 Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
45233120-6 Odbudowa drogi powiatowej nr 3924W Nowomodna – Łuzki na odcinku od km 3+050 do km 5+150 o długości 2...
45210000-2 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ALTANY W DOBROJEWOWE
45000000-7 Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1, 2 , 3 w Toruniu.
45453000-7 Modernizacja obiektów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości na terenie woj...
45233140-2 Przebudowa ul. Wiśniowej i Kalinowej w Piotrkowie Kujawskim.
71221000-3 Usługa wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie budynków KUL w Lublinie i Stalowej Woli do...
45400000-1 Roboty remontowe w Domu Studenckim nr 3 i 4 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
45212200-8 „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wypo...
71248000-8 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w r...
45212200-8 Małopolskie boiska - remont przyszkolnego boiska w Mochnaczce Niżnej
75250000-3 Obsługa ratownicza kompleksu basenowego przy ul. Jedności-Głowackiego w Koszalinie
71520000-9 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycz...
45233120-6 Budowa dróg gminnych w m. Rakowiska (ul. Wiśniowa) i Sławacinek Stary
45000000-7 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu...
45453000-7 „Remont pokoi nr 211 i 212 w budynku Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim”
45233120-6 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czemierniki 1.Modernizacja drogi Nr 102103L w miejscowo...
66510000-8 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GOLENIOWIE SP. Z ...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej Budy Niemianowskie - Piskornica
15100000-9 Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą mięsa i wędlin na rzecz DPS „Dom Kombatanta” im. św Rafała Kalino...
45231400-9 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłubia
45233000-9 Zaprojektowanie i budowa ul. Wapowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki or...
45230000-8 „Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem”
45000000-7 Wymiana nawierzchni boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie
45453000-7 Konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. św. Mikołaja w Łebie.
45000000-7 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu pac remontowych termomodernizacy...
60130000-8 Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków