Browse catalog... From 3245974 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
71220000-6 Wykonania dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi konie...
45252100-9 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
09134100-8 Zakup oleju napędowego dla SPZOZ SPR w Nowym Sączu
45223300-9 Budowa parkingu i placu manewrowego na rzecz zespołu szkół nr 3 w Szczytnie DZ. 63 OBR. 3 Szczytno
45110000-1 "Przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłego mieszkania na pomieszczenia szkolne na I piętrze w ...
80000000-4 Poprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, konsultacji grupowych i lekcji modelowych dla ...
80000000-4 Poprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, konsultacji grupowych i lekcji modelowych dla ...
48000000-8 Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego do stosowania w notebookach i tabletach wykorzystywanyc...
39162110-9 Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu pomiarowego na potrzeby doposażenia i stosowania w szkolny...
45000000-7 Zagospodarowanie skweru na os. Korfantego w Żorach – etap I.
71520000-9 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi dla inwestycji „Przebudowa wnętrz i mo...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na teren...
15800000-6 WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 WE WROCŁAWIU
38510000-3 Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop odwrócony, Pakiet 2: Mikroskop odwróc...
90500000-2 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Pułt...
45316110-9 „Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna”
45453000-7 Modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pogwizdowie
33140000-3 Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
45262410-8 Budowa świetlicy wiejskiej w Jasinie wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz infrastrukturą towarzysz...
45453000-7 Wykonanie konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gmi...
71520000-9 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ...
71000000-8 Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczyc...
03200000-3 Dostawa artykułów stanowiących rodzaj- zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, orzechy.
45442110-1 Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 80 ul. Aspekt 48
45233140-2 Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Pastwiska i Rymanów Zdrój –na działkach nr. 205,206,207 obręb ewid....
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Spokojnej 8, Młynarskiej...
33696500-0 Dostawa odczynników laboratoryjnych firm MRC-Holland oraz Solis BioDyne
45210000-2 Roboty budowlane dotyczące: modernizacji pomieszczenia przeznaczonego na instalację agregatu prądotw...
71322000-1 Zamówienie uzupełniające na projekty wykonawcze przebudowy ulic na terenie gminy Kosakowo 2017 r.
45331200-8 Roboty budowlane polegające na wymianie niesprawnego wentylatora dachowego obsługującego gastronomię...
50420000-5 Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w szpitalu oraz utrzymania i...
45453000-7 Przebudowa terenów zielonych wraz z usługą pielęgnacyjną oraz renowacja dwóch podjazdów dla niepełno...
45233162-2 Wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nowy Targ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcink...
90000000-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
45311200-2 Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Brzeźnicy.
48460000-0 Dostawa licencji komercyjnej oprogramowania do modelowania zjawisk mechanicznych, cieplnych oraz prz...
42417310-8 Zakup modułów przenośników taśmowych do zamontowania w modelu fizycznym linii do naprawy deski – (1)...
33140000-3 Dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do mycia, dezynfekcji i sterylizacji parą wodną, tle...
63500000-4 Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabycia biletów lotniczych dla Polskiego Związku Hokeja na ...
45111200-0 Budowa wodociągu Biała Rawska – Marchaty etap II
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego na terenie...
45231300-8 Wykonanie rekanalizacji w miejscowościach Jabłonka – Centrum oraz Jabłonka- Bory w 2017r
33631600-8 Dostawa środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Sz...
34300000-0 DOSTAWA FILTRÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASZYN INŻYNIERYJNYCH I SPRZĘTU SŁUŻBY UZBROJENIA (POJAZDÓW SP...
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika w ciągu ul. Wita – etap II w r...
79995100-6 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE PRZEJĘCIA I CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA (ARCHIWUM ZEWNĘTRZNE) WYBRANEJ DOKU...
45311200-2 Remont i adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na żłobek w Brzeźnicy.
45233162-2 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
34144210-3 Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuw...
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzynia, gmina Dębnica Kaszubska w systemie „zaprojektuj – w...
45000000-7 Termomodernizacja dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie wym...
33140000-3 Materiały medyczne dla ZChO w podziale na 9 zadań
45000000-7 Remont przejścia wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń na IX piętrze oraz dostosowanie do przepisów...
33696500-0 Dostawa zagranicznych odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Sigma,...
45400000-1 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu-2 zadania.
33600000-6 PN.D.AS.2.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres ...
41000000-9 Sukcesywna dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w okresie...
45233140-2 Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu
15100000-9 Dostawa mięsa, wędlin i nabiału
33690000-3 Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia interferonowa i bezinterferonowa ...
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ożarów.
45233140-2 Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki oraz dojazdów i p...
45331100-7 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 20 W GIŻ...
14210000-6 Dostawa gruzu betonowego i kamienia łamanego polnego na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochow...
33141000-0 zakup, dostawa zużywalnych elementów służących do operowania z użyciem neuronawigacji dla Oddziału N...
45000000-7 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie
77310000-6 Wykonanie zadania: Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracj...
45400000-1 Remont budynków Szkółki Zbiersk oraz Łagiewniki, budynku w osadzie leśnej w miejscowości Petryki 63,...
45233162-2 Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
64214400-3 Dzierżawa łączy światłowodowych
33600000-6 Dostawa produktów leczniczych oraz suplementu diety do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (...
45233320-8 Przebudowa drogi gminnej nr 18604 N w miejscowości Gródki
45300000-0 Wymiana instalacji c.o. i cwu wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie i...
77310000-6 Wykonanie zadania: Wykonanie stałego nadzoru oraz obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracj...
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych stanowiących skład paczek żywnościowych realizowanych w ramach program...
45000000-7 Awaryjny remont balkonu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grabowej 22C/22 w Poznaniu.
15113000-3 Dostawy mięsa, wędlin i drobiu
34114000-9 Dostawa pojazdu pomocy drogowej na potrzeby ABW.
33198000-4 Dostawa artykułów jednorazowych i wielorazowych z podziałem na 31 zadań dla Powiatowego Szpitala im....
24100000-5 Sukcesywną dostawę gazów technicznych do Ośrodków Badawczych w Warszawie i Krakowie Instytutu Nauk ...
33696500-0 Dostawa różnego rodzaju. odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Patomorfologic...
30125110-5 DOSTAWA W ROKU 2017 MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
34351100-3 DOSTAWA OPON DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH ORAZ AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH
45233140-2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1502G - ul. Morska w m. Dębki.
38000000-5 Dostawa, montaż i uruchomienie nowej aparatury i sprzętu medycznego dla Wojskowej Specjalistycznej P...
85145000-7 Wykonywanie badań diagnostycznych (DFZP-AJ-271-89/2017)
45000000-7 Budowa chodnika przy ul. Krzemiennej w Szczecinie
33141000-0 Implantacja kręgosłupa po urazach
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ...
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej nr 186007N w obrębie miejscowości Płośnica
45233140-2 Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka.
79342200-5 promocję miasta podczas gali „Gŏdōmy po Ślōnsku”
09134100-8 Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z ...
16000000-5 Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego
55100000-1 Usługi hotelarskie i restauracyjne na potrzeby organizacji wizyt studyjnych
45233140-2 BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JUSZKOWIE
71247000-1 Nadzór inwestorski nad realizacją oraz w okresie gwarancji inwestycji pn.: „Remont i dostosowanie bu...
90910000-9 Całoroczne utrzymanie czystości z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1-Utrzymanie czystości wokół ...