Browse catalog... From 3414125 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
09134100-8 Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie w roku ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Nowosolna.
33600000-6 dostawa produktów leczniczych wg formularza cenowego nr 20/2018
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla „Pod Lipami”
45453000-7 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D
39717200-3 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych
45421000-4 „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAWILONIE I I A ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO UZDROWISK...
18143000-3 Dostawa ochraniaczy kończyn dolnych
33600000-6 Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 12)
09120000-7 Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Miasta Cieszyn
33170000-2 Zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i I...
90620000-9 Zimowe utrzymania dróg gminnych, chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Zamość w sezonie zimo...
09120000-7 Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Miasta Ustroń
09120000-7 Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Andrychów
33100000-1 Zakup aparatury i sprzętu medycznego określonego w 9 zadaniach na realizację programu polityki zdrow...
45000000-7 Remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu
45000000-7 „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej i POZ wraz z rozbudową Pracowni Endoskopowej W...
45112723-9 Plac Zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku II
39150000-8 „Dostawa i montaż mebli hotelowych oraz, sprzętu komputerowego do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgó...
39220000-0 Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Kanclerskiej 31-...
45000000-7 Odbudowa drogi gminnej nr 111507 L w km 0+610÷1+208 w Czartowczyku uszkodzonej w wyniku gwałtownego ...
48820000-2 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z wdrożeniem oprogramowania.
45233140-2 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej
45233120-6 Modernizacja drogi dojazdowej do OEP Chalin
45210000-2 ermomodernizacja budynków przy ul. Matejki 2, 2a, 2b, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 w Rudzie Śląskiej
22200000-2 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta...
45000000-7 Odbudowa drogi gminnej nr 111542L w km: 0+010÷0+819 w Mikulinie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spł...
31521320-3 Dostawa materiałów elektrycznych - latarek będących wyposażeniem indywidualnym żołnierza - Nr 39/18/...
71247000-1 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego termomodernizacji budynku wraz z uciepłownieniem przy...
45000000-7 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Rozbudowy i modernizacji Ośrodka ...
39312000-2 Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu ( pracownia gastronomiczna) dla uczestników w związku z r...
45232440-8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie oraz w m...
45200000-9 Rozbiórka starego ogrodzenia i budowa nowego na szkółce leśnej Obisz
66113000-5 Udzielenie pożyczki w wysokości 1 265 670,00 PLN dla Gminy Lubsko
45000000-7 „Przebudowa budynku gminnego na budynek usługowy z wewnętrznymi instalacjami socjalno - bytowymi i ...
90721800-5 Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
45233220-7 Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokato...
45233223-8 Wykonanie nakładek asfaltowych i remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowyc...
09000000-3 Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów
45233123-7 Zadanie nr 1: Przebudowa przepustu na ulicy Wolności w Żytnej; Zadanie nr 2: Przebudowa odcinka ulic...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk
43261100-1 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
30000000-9 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do pięciu szkół podstawowych ...
09111210-5 Sukcesywna sprzedaż i dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalne...
45000000-7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2018/2019
33600000-6 UZUPEŁNIAJĄCA DOSTAWA LEKÓW DO PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH
79952000-2 Promowanie projektów unijnych realizowanyh na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego
45311200-2 Budowa instalacji teletechnicznych i elektrycznych
15100000-9 Dostawa produktów żywnościowych dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. I pakiet.
09100000-0 Dostawa planowanej ilości paliwa napędowego w 2019 roku
09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) na potrzeby własne do celów grze...
90500000-2 I.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na tereni...
45210000-2 BUDOWA BUDYNKU FILII BIBLIOTECZNEJ W LIPINACH – ETAP II
45111291-4 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o obiekty małej architektury i utwardzenie terenu prz...
03411000-4 Dostawa krawędziaków i tarcicy
45000000-7 Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3B w Płocku
09000000-3 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów w granicach admi...
45000000-7 Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3
50118110-9 Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów ...
90620000-9 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie zimowym 2018/2019”
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych
33600000-6 Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych
71355000-1 ,,Świadczenie usługi geodezyjnej w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr...
45000000-7 „Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku” na terenie Szkoły Podstawowej nr 69, ul. Zielon...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2018/201...
50750000-7 Konserwację dźwigów osobowych, platform przyschodowych i wind na terenie Sosnowca
48820000-2 Dostawa sześciu serwerów na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego
15810000-9 Sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie
15400000-2 Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. olei i tłuszczy roślinnych, mleka i przetworów mleczar...
34144500-3 Dostawa samochodu asenizacyjnego
30236000-2 Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Pułaskiego 3b w Namysłowie – Dostawa sprzętu ...
79212100-4 „Usługa przeprowadzenia audytu podatkowego”
34114121-3 Przetarg nieograniczony ZP-15/18 na dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem (1 szt.)
39515410-2 Dostawa artykułów biurowych i artykułów gospodarstwa domowego - 4 pakiety
33100000-1 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
33141121-4 Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych
45000000-7 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY ŻAGANNY W ŻAGANIU
33793000-5 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - 2 Zadania.
60170000-0 Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu uczniów szkół współpracujących z Zamawiającym w...
15131135-0 Dostawy wędlin drobiowych, mięsa drobiowego, wędlin wieprzowych, mięsa wieprzowego i wołowego, ryb i...
66510000-8 Usługa ubezpieczenia 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot...
33140000-3 sukcesywne dostawy jałowych jednorazowych zestawów do operacji okulistycznych
33115000-9 Przetarg Nieograniczony ZP – 16/18 na dostawę wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ...
45214000-0 Budowa Sali Sportowej w Chotomowie
33100000-1 „Dostawa stojaków na kroplówki oraz zestawu do stereotaksji”
30236000-2 Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie.
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2018/2019
45000000-7 „Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie ...
45000000-7 Zagospodarowanieterenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „BRISTOL” MSWiA wKudowie-Zdroj...
39162110-9 Dostawa i uruchomienie mobilnego systemu debriefingu oraz stołu wizualizacyjnego - anatomicznego.
45400000-1 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FO...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych
30232110-8 Dostawa drukarek, routerów i tablicy interaktywnej dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawod...
34133000-8 Dostawa samochodu ciężarowego z przyczepą przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kategorię ...
45215140-0 MODERNIZACJA BUDYNKU KUCHNI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM Sp. z...
79823000-9 Dostawa dyplomów ukończenia studiów wyższych, teczek do akt studentów, okładek do suplementu do dypl...
45000000-7 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (korty tenisowe) na MGOSiR w Iłży
45233140-2 Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu