Browse catalog... From 3422156 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
60115000-7 Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 130 na osiedlu Rzeczypospolitej 43 w Poznaniu oraz odwożenie po ...
90620000-9 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę M...
16700000-2 Dostawa ciągnika rolniczego, przystosowanego do nauki jazdy kat. T, w ramach projektu pn.: „Rozwój ...
79823000-9 Druk dla CED i EDO w podziale na 2 części
15000000-8 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lube...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez ...
43325000-7 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności...
44221300-8 „Adaptacja obiektu będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie ...
45000000-7 Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2018 – część II
79342200-5 Kampania promocyjna w prasie i w internecie na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w rama...
60115000-7 Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych...
90000000-7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra w roku 2019 w sektorze II
33100000-1 Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Murcki Sp. z o.o. w rozbiciu na 5 pakietów
30213000-5 "POLANA KULTURY" – nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu- zakup sprz...
39294100-0 Dostawa do Kancelarii Senatu materiałów przeznaczonych na cele popularyzacyjne i edukacyjne
45233140-2 Remont oraz bieżące utrzymanie dróg w leśnictwie Rydzyny, Sędziejowice, Dłutów
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
45248400-1 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodar...
66510000-8 Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie
45453000-7 Modernizacja i adaptacja piwnic w budynku nr 3 WFDiF dla potrzeb magazynu rekwizytów
50330000-7 Usługa utrzymania w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, centrali telefonicznej i sieci...
71220000-6 Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku
30213100-6 Dostawa komputerów przenośnych oraz monitora
22212000-9 Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 2019 dla jednostek organizacyjnych Katolick...
45453000-7 Rozbudowa budynku urzędu gminy Kosakowo: 1 Etap przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu...
33191000-5 Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala Murcki Sp. z o.o. w rozbiciu na 2 pakiety - Paki...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonania budynku wielorodzinnego z halą garażową w kondygnacji podziemnej wraz z ...
33100000-1 Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego Banku Mleka Kobiecego.
72253200-5 Usługa wsparcia utrzymania systemu informatycznego Enova 365
30199750-2 Sukcesywna dostawa bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Wol...
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice w...
72590000-7 Wsparcie aplikacyjne i techniczne dla systemu SAP
33170000-2 Dostawa akcesorium do platformy kliniczno-hemodynamicznej, rękawic chirurgicznych, rękawic nitrylo...
30231300-0 leasing operacyjny komputerów wraz z dostawą oraz zakup licencji Office Home and Business 2016 okreś...
90500000-2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabrod...
45233142-6 Remont ulicy Kolejarskiej na odcinku od ul. Krynoliny do ul. Mroźnej – wykonanie nakładki asfaltowej...
45000000-7 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni
16700000-2 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem do prac leśnych - IV przetarg
15100000-9 Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
80000000-4 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Do wiedzy przez e...
80000000-4 usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczestników projektu w ramach z...
90620000-9 Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2019 roku
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie plano...
66110000-4 Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współf...
45310000-3 „Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lu...
15131135-0 Dostawy wędlin drobiowych i mięsa drobiowego do Aresztu Śledczego w Łodzi
33100000-1 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Wydziału Fizjoterapii oraz Wydziału Nauk o...
72268000-1 Modelowanie i optymalizacja procesów w administracji publicznej – oprogramowanie w ramach projektu „...
39130000-2 Sukcesywna dostawa mebli i krzeseł
33000000-0 Zakup i wymiana lampy rentgenowskiej w angiografie dwupłaszczyznowym dla Mazowieckiego Szpitala Bród...
45000000-7 Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki sia...
30213000-5 PN 1/18 – „KOMPUTERY STACJONARNE” - dostawa 60 komputerów stacjonarnych dla Prokuratury Regionalnej ...
33141800-8 Dostawa różnych implantów ortopedycznych wraz z użyczeniem instrumentarium w rozbiciu na 8 samodziel...
33100000-1 Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu
09000000-3 Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii AMW SINEVIA Sp. z o.o.
37535200-9 Doposażenie placu zabaw przy ul. Dębowej we Wronkach w wiatę osłaniającą przed deszczem i słońcem
80530000-8 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobo...
16700000-2 Dostawa ciągnika dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu W...
90500000-2 Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścici...
39100000-3 Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozn...
45233141-9 Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
39162100-6 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu TIK i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych do szk...
45000000-7 Modernizacja i wymiana drzwi w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nysie im. Witold...
15870000-7 Sukcesywne dostawy artykułów sypkich dla Działu Żywienia Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłod...
45000000-7 Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - remont sali gimnastycznej przy Szkole Pods...
71520000-9 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji ...
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie...
09310000-5 dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy pl. W. Bartoszewski...
66113000-5 Kredyt długoterminowy dla Gminy Wojsławice w 2018 na: finansowanie planowanego deficytu budżetu jedn...
30213000-5 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biznesowym dla spółki Te...
15500000-3 DOSTAWA NABIAŁU I PRZETWORÓW MLECZARSKICH DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i dróg publicznych, administrowanych budyn...
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin "K...
90513100-7 „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selek...
33696500-0 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych wg 2 pakietów
33158210-7 Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie
22000000-0 Dostawa książek naukowych na potrzeby Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
63512000-1 świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnic...
79342200-5 Opracowanie identyfikacji wizualnej oraz specyfikacji zasobów i działań koniecznych do realizacji ...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin
32250000-0 Dostawa telefonów komórkowych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Strobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.
90500000-2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położo...
66113000-5 Kredyt bankowy w wysokości 925000 PLN na sfinansowanie planowanego seficytu budzetu jednostki samorz...
38540000-2 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, mobilnego systemu optycznego pomi...
90513100-7 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY JADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I N...
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Wojewód...
50000000-0 Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie
34992200-9 Dostawa i montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz bieżące utrzymanie oznak...
90610000-6 „Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonow...
30197642-8 Przetarg nieograniczony na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku
09135100-5 Dostawy oleju opałowego”
15000000-8 Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych, przetworzonych, kiszonek, grochu, fasoli innych suchych...
42000000-6 „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego”
34114200-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej pod videorejestrator.
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dla Etapu I zadania pn. Przebudowa budynku magazynowego dawnych Zakładów...
09123000-7 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Nie...
34152000-7 Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medyc...
90620000-9 Utrzymanie zimowe dróg miejskich i wiejskich gminy Połczyn-Zdrój w sezonie zimowym 2018/2019