Browse catalog... From 3363439 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45200000-9 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Borowa Wola
45200000-9 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Miejscowości Podczasza Wola
45310000-3 Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra...
45233140-2 Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek – Rzeczyca – Wierzchoniów – Witoszyn na odcinku długości 340...
22462000-6 DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (2 ZADANIA)
33731110-7 Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych
45310000-3 Budowa zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków au...
34144511-3 Dzierżawa dwóch śmieciarek jednokomorowych i jednej śmieciarki dwukomorowej
24111500-0 Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
45000000-7 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Węgrowie przy ul. Z...
45000000-7 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewa...
45112711-2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną przy realizacji projektu pn.: "...
30231320-6 Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi
45000000-7 „Budowa wewnętrznej instalacji gazu z przebudową pomieszczenia piwnicznego na kotłownię gazową w bu...
45233294-6 Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji syg...
45210000-2 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w Gminie Jastrzębia
45000000-7 Robota budowlana - "Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzek w budynku przy ul. Karolk...
72610000-9 Dostawa (dzierżawa) sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawi...
45261215-4 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice
33696500-0 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie
38431000-5 Zakup spektrometru (analizatora cieczy i ciał stałych) – 1 kpl.
09331200-0 " Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla "
39294100-0 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów info...
33141420-0 Sukcesywne dostawy rękawic nitrylowych diagnostycznych i diagnostycznych odpornych na przenikanie cy...
30232100-5 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerami w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia ...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
45212000-6 Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej – etap I (II ...
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ...
34134000-5 Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową wa...
79952000-2 Organizacja dwudniowej konferencji w ramach "Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji...
90910000-9 Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach PWSFTviT w Łodzi
45000000-7 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Woj...
34110000-1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego oraz dostawczego na potrzeby USK
33100000-1 Dostawa urządzeń medycznych oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzin...
72263000-6 Usługa wdrożenia systemu informacji naukowej „HUESCA” w jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego dla p...
30232110-8 Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego U...
45000000-7 Przebudowa, Remont wybranych odcinków dróg powiatowych: Część I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 21...
60130000-8 Świadczenie uslug transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opie...
45231400-9 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda oraz bud...
45233251-3 Pielęgnacja i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta i gminy Piaseczno
45233140-2 przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września
39130000-2 Dostawa mebli metalowych
39155000-3 Dostawa z montażem regałów przesuwnych z napędem elektrycznym oraz stacjonarnych w Instytucie Mate...
77310000-6 Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – Plac Solskie...
45111300-1 Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-...
45000000-7 Wykonanie remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ...
30195000-2 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu ...
45000000-7 Przetarg nieograniczony na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i ...
03451300-9 Dostawa drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą innych niez...
79810000-5 Druk teczek okolicznościowych dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
45112723-9 Plac zabaw dla dzieci w przedszkolu Nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie w ramach Budżetu Obywatelskiego...
45000000-7 Część 1 – Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 2/152 obr. 20 w Wejherowie. Część 2 – Budowa rod...
39150000-8 DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MEBLI I INNEGO WYPOSAŻENIA DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKOW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPS...
45261000-4 roboty budowlane polegające na wykonaniu hydroizolacji pokrycia połaci dachowych oraz wymianę orynno...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych budowy budynku garażowego nr 27 w Przemyslu przy ul. 29 Listopada wraz z...
45233000-9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2206D od km 0+000 do km 1+050 w m. Winnica [intensywne opady deszczu...
60000000-8 Sukcesywne świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu oraz sprzedaży biletów lotniczy...
45233120-6 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - ...
79500000-9 Obsługa Partnerów Programu Azja w Chinach
34920000-2 Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
79530000-8 Zapewnienie tłumaczenia dokumentów i spotkań w podziale na 4 zadania
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Krzynowłoga Mała w okresie od 14.06.2018 do ...
45233140-2 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
45233220-7 "Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych w Leśnictwie Kartlewo o łącznej długości 3 983,13 m dz.n...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla zadania "Budowa budynku wystawiennicz...
45212200-8 Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej nr 12
45000000-7 23/PZM/2018 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w pierzei budynków przy ul. ...
45000000-7 Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w budynku...
48000000-8 Dostawa Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD, razem z usługą utrzymania systemu przez okres 1...
45100000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybu...
45233120-6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W, ul. Prosta w miejscowości Karolino w Gminie Serock, odcinek II...
45233142-6 Utrzymanie dróg leśnych oraz dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Legnica w 2018 r."
33141127-6 Dostawa kleju tkankowego
45000000-7 Budowa obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury przy szkołach w Gminie Sza...
31527260-6 Dostawę wyposażenia do Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Zacho...
45221111-3 Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2122 L Rybczewice - Marysin (rzeka Giełczew...
45000000-7 Remont ulicy Słonecznej w Śmiglu
45000000-7 Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sien...
79342200-5 Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa K...
71356100-9 Usługa adiustacji, legalizacji , przeglądów urządzeń do automatycznej kontroli prędkości pojazdów
71315000-9 Wykonanie bieżących remontów, konserwacji oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach administrowany...
45000000-7 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 241 lok. 4 oraz Nadwiślańskiej 11 lok. 2, ...
45221111-3 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiór...
45000000-7 Remont Domu Studenckiego ARKONA przy ulicy Chopina 61 w Szczecinie (3 postępowanie)
45000000-7 Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św....
71320000-7 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY LUBI...
45321000-3 Termomodernizacja budynku przedszkola w Rudkach, ul. Chełmowa 11, 26 - 006 Nowa Słupia
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych na dociepleniu ścian i dachu wymianie instalacji c. o. oraz montażu inst...
55300000-3 " Usługa żywienia zbiorowego w systemie zleconym w celu zabezpieczenia szkolenia dla Jednostki Wojsk...
48000000-8 Zakup i dostawa 250 licencji oprogramowania biurowego z obsługą dostępu do serwera pocztowego, dla 2...
71319000-7 Sporządzenie operatów szacunkowych – cz.4
45000000-7 Modernizacja stadionu w Chocianowie - renowacja dachu zadaszenia trybun i jego konstrukcji nośnej
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 – II postępowanie
22000000-0 Druk i skompletowanie "Łódzkiej Tytki Seniora" na okres lipiec - sierpień
45000000-7 „Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strzyża w Gdańsku” Część nr 1 pn. „Zamienny projekt prze...
34144210-3 „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sieciechowie”
79952000-2 Kompleksowa obsługa techniczna i logistyczna plenerowej imprezy kulturalno – rozrywkowej pn. „Imieni...
22462000-6 Dostawa gadżetów promocyjnych dla RCKiK w Bydgoszczy
39717200-3 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie rozbudowy układu instalac...
45233140-2 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary