Browse catalog... From 3394499 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prostki na 2018 rok...
45000000-7 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy...
34115200-8 Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno - Miejskiego C...
72413000-8 Obsługa informatyczna strony www NCEŻ IŻŻ i uzupełnienie tr eści (w tym przygotowywanie nowych treś...
92522100-7 Prace konserwatorsko - remontowe związane z naprawą i uzupełnianiem trzynastu nagrobków na cmentarzu
15981000-8 Sukcesywne dostawy wody mineralnej do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich ...
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaborowice
66113000-5 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.500.000,00 ZŁ
45000000-7 Budowa placu targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek w formule zaprojektuj i wybuduj
39162100-6 Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Słońsku II
09111000-0 dostawa opału
71247000-1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP...
63500000-4 Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych ...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozb...
30214000-2 Dostawa sprzętu komputerowego
34144510-6 Dostawę używanej śmieciarki dwukomorowej
72212000-4 Wykonanie aplikacji mobilnej oraz zakupu przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej
22462000-6 Dostawa materiałów promocyjnych kampanii #BarwyWspólne
71319000-7 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność...
33141000-0 Dostawa sprzętu tracheostomijnego i intubacyjnego - 3 pakiety
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice – etap I
45453000-7 Remont elewacji zespołu wejściowego skrzydła zachodniego do budynku „A”, budynku garaży, wejścia do ...
45000000-7 Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul....
33190000-8 Przetarg nieograniczony nr 26/PN/18 na dostawę zestawów do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego
55100000-1 Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywającyc...
79800000-2 Wykonanie systemu informacji kierunkowej w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewic...
45000000-7 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl”
45233000-9 „Przebudowa drogi gminnej II Etap Nowy Dwór Nr 180513C”
71220000-6 Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgod...
31100000-7 Przebudowa systemów zasilania gwarantowanego i awaryjnego w m. Racibórz
35113400-3 dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka
98133100-5 Przeprowadzenie konsultacji społecznych na poszczególnych etapach uspołecznienia tj. włączenia miesz...
55110000-4 Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hot...
45000000-7 Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ulicy Grunwaldzkiej na potrzeby Opolskiego Urzędu Celno-Sk...
30236000-2 „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „E-Gmina – uruchomienie e-u...
60130000-8 „Świadczenie usług transportu medycznego pacjentów do Ambulatoryjnej Stacji Dializ”
45230000-8 Przedudowa drogi gminnej ul. Świbskiej w Kotulinie - Etap I
45000000-7 Roboty remontowe budowlane dotyczące obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul....
45000000-7 SVA/NDM/4620-104/2018: Wykonanie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 9 przy ul. Leś...
45212221-1 Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew
33141110-4 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
14210000-6 Dostawa i transport kruszywa mineralnego
90900000-6 Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
50000000-0 Usługa serwisowa urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji przez okres 3 miesięcy dla Centrum Onkologi...
45321000-3 Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze
45212140-9 Przebudowa boiska do piłki nożnej w Woli Pękoszewskiej
45233140-2 Remont nawierzchni jezdni, parkingów i azyli w ul.Sowińskiego /odc. od ronda marsz. Józefa Piłsud...
45000000-7 Budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO w m. Rzeszów ul. Dąbrowskiego 22 oraz uzyskaniem decy...
45000000-7 „Przebudowa konstrukcji dachu z jego dociepleniem – budynek kuchni (II postępowanie).”
37535200-9 Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Modliborzyce (wariant rozszerzony – 4 obiekty)
45000000-7 Budowa nawierzchni z kostki
45000000-7 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oznakowania na terenie Gminy Kwidzyn w ramach projektu pn. „Pom...
09000000-3 Zakup i dostawa węgla klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2018 roku
45000000-7 „Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – eta...
48000000-8 Zakup, dostawa, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bazą danych i serwerem bazy ...
09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w ...
45231110-9 Poprawa warunków odwodnienia ul. Stefana Żeromskiego w Nowej Wsi - etap I
45000000-7 Zagospodarowanie terenu zieleni (rekreacji) przy ul. Wojska Polskiego w Zielonce
42416100-6 Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie pr...
45110000-1 Remont drogi gminnej w miejscowościach Rozlazłów, Kąty – I etap
38221000-0 Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zinte...
45000000-7 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Siedlin, Szerominek, Lisewo, Słoszewo Kolonia i ...
73110000-6 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-202...
45212000-6 Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretano...
45000000-7 Przebudowa szkoły
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo
30200000-1 Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w ramach proje...
45231300-8 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim
45000000-7 1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę budynku przy ul. Ratuszowej 10 w Przemyślu z pr...
79823000-9 Przygotowanie do druku i druk mapy obiektów turystyki wiejskiej dotyczących województwa warmińsko-ma...
45000000-7 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta ...
71520000-9 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.:- Przebudowa części pomieszczeń w budy...
71520000-9 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji ...
45000000-7 Remont dwóch lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez M...
45000000-7 „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku D Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki...
45000000-7 Remont ulicy Krótkiej w Choszcznie
45000000-7 Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor
34000000-7 DOSTAWA SKRZYŃ IZOTERMICZNYCH
34144900-7 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Rzeszowa
45233161-5 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo
45000000-7 „Wykonanie modernizacji stacji wentylatorów przy szybie Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka””
45316110-9 „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żurawica w miejscowościach: Orzechowce oraz Maćkowic...
45233120-6 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Katowicach
38500000-0 Dostawa fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej
45233220-7 Remont drogi powiatowej Nr 0313T Cisów przez wieś od km: 0+780 do km: 1+050 oraz od km: 0+010 do km:...
45000000-7 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor
45231300-8 Przebudowa urządzeń budowlanych deszczowni na szkółce leśnej w Małachowie
45200000-9 „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”.
45220000-5 Przetarg nieograniczony 26/PN/RB/PL/2018 r. na adaptacyjne prace budowlane polegające na dostosowani...
33141121-4 SZWY CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGII ON...
45111100-9 „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Szpetnara 9 – modernizacja budynku”
45000000-7 Otwarte strefy aktywności OSA w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 82 w ramach zadania „Modernizacja t...
30192000-1 Dostawa artykułów biurowych.
90524400-0 Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
18424300-0 Dostawa rękawiczek medycznych dla SPDSK w Warszawie
90911200-8 Usługa sprzątania obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
42233140-2 „Remont drogi gminnej nr 312003 Miłoszowie od km 0+000 do km 0+500” 2 „Przebudowa drogi gminnej...
37535300-9 Budowa otwartych stref aktywności w Piszu
45000000-7 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne w km 0+335 – 1+325 w miejsc...