Browse catalog... From 3012360 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
452331206 Roboty budowlane związane z przebudową ul. Nowotomyskiej w Bukowcu
452331106 Remont dróg gminnych
452331106 Przebudowa drogi gminnej nr dz. 222, 233 Krępa - Mydłowiec celem zabezpieczenia wąwozu o dł. 350 mb
450000007 Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi
553210006 Dostarczenie, przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 104 Na...
452331000 Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597
341100001 Zakup samochodu reprezentacyjnego dla Konsulatu Generalnego RP w Toronto
452200005 robota budowlana polegająca na wzniesieniu dwóch fabrycznie nowych hal namiotowych, przystosowanych ...
384370007 Dostawa materiałów laboratoryjnych zużywalnych z podziałem na dwa Zadania, podzielone na części: ...
921112004 Produkcja filmów reportażowych dokumentujących realizację projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Ślą...
452131426 Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno-asfaltową w roku 2016
452331206 Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Bichniów, Bałków, Czaryż, Krzepice, Kuczków, Nadolnik, Psa...
794000008 Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem realizacji projektu pn. Rozwój funkcji wystawien...
642282002 Świadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej ...
665100008 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU.
665100008 Usługa ubezpieczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
905110002 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Leżajska
742322006 Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo Modlinek (Gmina Ustka)
450000007 Rozbudowa ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
555000005 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej 2016 (zamówienie uzupełniające...
331831007 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. ZPZ-35/05/16
713220001 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu
301912006 Zp.2.2016 Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia IT i AV do Gimnazjum w Dopiewie.
450000007 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Nie...
710000008 Usługa wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania Posadowienie i odtworzenie drewnianego ko...
450000007 Modernizacja odcinka drogi gminnej na terenie wsi Krzeszkowice
452316001 Rozbudowa istniejącej sieci teleinformatycznej na potrzeby Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznyc...
341141000 Dostawa ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego dla Samodzielnego Publicznego ...
713200007 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. ...
453322005 Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR - budowa wodnego placu zabaw
773140004 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi w 2016 roku
450000007 Budowa ulicy Rzecznej (dokończenie) wraz z ułożeniem nawierzchni z płyt drogowych na ulicach: Anders...
452331206 Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Rodła (na odcinku od ul. ...
142122002 Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 roku na ter...
712200006 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową : CZĘŚĆ ...
722240001 Świadczenie Usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Wojewódz...
452627008 Dostosowanie do potrzeb Obwodu Drogowego nieruchomości w Bobolicach etap III
715200009 Szkoła Podstawowa 32 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacja boisk - Inżynier Kontraktu (2...
302133008 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ.
450000007 Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Teatru Miejskiego w Inowrocławiu ...
331000001 Dostawa sprzętu medycznego
450000007 Przebudowa ulicy Świerkowej w Szczuczynie
450000007 Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w miejscowości Nisko
452324109 Remont utwardzenia placu wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektryczne...
712230007 KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZN...
507300001 Przeglądy i naprawy awaryjne systemów klimatyzacji precyzyjnej, zainstalowanych w budynkach Urzędu m...
452313008 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Śremie
450000007 Wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gim...
504000009 Wykonanie usługi polegającej na serwisowaniu aparatu RTG AXION LUMINOS drf prod. Siemens ( rok inst...
905000000 Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunaln...
601000009 wykonanie uzupełniających usług transportowych w 2016 roku polegających na sukcesywnym transporcie d...
713200007 Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy obiektów użytecz...
331820009 dostawa sprzętu jednorazowego do chirurgii serca i perfuzji pozaustrojowej oraz implanty serca
331831007 DOSTAWA SPACERÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH Z ANTYBIOTYKIEM
713200007 Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej pływalni wraz z uzbrojeniem terenu w miejscowości No...
391550003 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki multimedialnej - dostawa wyposażenia meblo...
453112002 Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych
155000003 Dostawa nabiału do Kuchni Szpitala Praskiego p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.
091351005 Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2016-2017
450000007 Wykonanie remontu pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie MOSiR w Gdańsku przy ulicy ...
150000008 Dostawa art. spożywczych na rzecz CZP im. Jana garduły w Świnoujsciu sp. z o. o.
452100002 Prace polegające na przeprowadzeniu remontu cokołów, schodów zewnętrznych i podestów budynku Urzędu ...
158100009 Zakup wraz z dostawą art. żywnościowych na potrzeby organizacji kolonii letniej/wczasów w Ośrodku w ...
391300002 Dostawa mebli biurowych w podziale na zadania, w tym mebli biurowych gotowych i mebli biurowych wyko...
797100004 Świadczenie usług ochrony w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
441131006 ZDP.7.252.18.2016 - DOSTAWA BETONOWYCH ELEMENTÓW DROGOWYCH NA PLAC WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
453112002 Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych
710000008 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 EURO na wykonanie dokume...
797100004 Ochrona w ramach Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2016
452331402 Wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowę drogi leśnej Graniczna w Leśnictwie Przyłęk ...
453100003 Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowski...
091321004 dostawy paliwa, olejów oraz płynów eksploatacyjnych.
331117307 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie
712470001 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano- instalacyjnymi związanym...
451112000 Zadanie nr 1 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej położonej na działce o nr ew. 256 w m. Dzierzko...
452331237 Przebudowa i remont nawierzchni oraz innych elementów dróg na terenie Gminy Zambrów.
555231003 Prowadzenie stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Lubniu
771120008 Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Woje...
504200005 Usługa na wykonanie corocznych przeglądów aparatury medycznej
336925002 Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
451110008 Odbudowa mostu na Danielkę w km 0+207 - 0+260
452313008 Rekanalizacja w miejscowościach Zubrzyca Dolna, Orawka i Podwilk w 2016