Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kraśnik

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314424)

Client
Gmina Kraśnik
State
lubelskie
Address
23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 24 24
Phone
81 884 34 27
Fax
81 884 37 87
www
www.gminakrasnik.pl
E-Mail
sekretariat@gminakrasnik.pl
Created
2018-01-12

Gmina Kraśnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kraśnik ul. Kościuszki 24 24 23-200 Kraśnik lubelskie tel. 81 884 34 27 fax. 81 884 37 87 REGON 43101999700000 www.gminakrasnik.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kraśnik

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zad. 1 Budowa linii NN oświetlenia drogowego wydzielonego ul. Nadstawnej w m. Suchynia gm. Kraśnik. Zakres robót w zakresie zadania 1 obejmuje: - wykonanie linii zasilającej ej szafkę ośw. kablem YAKY 4x25 o dł. 2/5m - montaż szafki oświetleniowej, - montaż dwóch obwodów oświetleniowych kablem ziemnym YAKY 5x16 mm2 o łącznej długości 915 m, - montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 76 i 50 W w ilości - słupy 26 szt , oprawy 26+ 8szt.. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowalny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiar robót, który to przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zad. 2 – Budowa linii NN oświetlenia drogowego w miejscowości Stróża-Kolonia („stawy”) gm. Kraśnik. Zakres robót w zakresie zadania 1 obejmuje: - rozbudowę istn. linii kablowej zasilającej obwód oświetlenia, - montaż na fundamentach sześciu słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o długości 7m, - montaż na proj. słupach opraw oświetleniowych LED o mocy 65 W. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowalny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiar robót, który to przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zad. 3 – Budowa linii napowietrznej NN oświetlenia drogowego ul. Ludmiłowskiej w m. Spławy Pierwsze i ul. Podmiejskiej w m. Suchynia gm. Kraśnik. Zakres robót w zakresie zadania 1 obejmuje: - montaż słupów oświetleniowych typu ŻN -10 szt. 20 i wirowanych i E10,5/10 szt. 2, - montaż na słupach opraw oświetleniowych LED 72W szt. 22, - montaż obwodu oświetleniowego na posadowionych słupach przewodem AsXSn 2x35 o długości 1100 m. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowalny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiar robót, który to przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45316100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: .1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zad. 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych); Zad. 2 – 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100 złotych); Zad. 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information