Zagospodarowanie odpadów PSZOK

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314426)

Client
Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
State
śląskie
Address
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21 21
Phone
032 4555193
Fax
032 4554954
www
www.skm.skmwodzislaw.eu
E-Mail
skm_zp@pro.onet.pl
Created
2018-01-12

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21 21 44-300 Wodzisław Śląski śląskie tel. 032 4555193 fax. 032 4554954 REGON 24102499100000 www.skm.skmwodzislaw.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie odpadów PSZOK

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów PSZOK z podziałem na 3 zadania. Zamawiający działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” poz.21. z późn. zmianami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – kompletna oferta przynajmniej na jedno zadanie. Zadanie nr 1: zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodach zgodnie z załącznikiem 1A formularza cenowego Zadanie nr 2: zagospodarowanie odpadów innych o kodach zgodnie z załącznikiem 1B formularza cenowego Zadanie nr 3: transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach, zgodnie z załącznikiem 1 C formularza cenowego Szacunkowe ilości odpadów zostały opisane w poszczególnych załącznikach z uwagi na dużą ilość różnych kodów odpadów. Odpady pochodzą z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączna wartość przekazywanych odpadów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego w toku postępowania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90533000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information