Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314429)

Client
Gmina Jaktorów
State
mazowieckie
Address
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33 33
Phone
046 8564026, 8564069
Fax
(046) 855 21 88
www
www.jaktorow.pl
E-Mail
gmina@jaktorow.pl
Created
2018-01-12

Gmina Jaktorów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jaktorów ul. Warszawska 33 33 96-313 Jaktorów mazowieckie tel. 046 8564026, 8564069 fax. (046) 855 21 88 REGON 75014825900000 www.jaktorow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę 199 szt. miejsc parkingowych, w tym 12 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, budowę 146 miejsc parkingowych dla rowerów pod wiatami i miejsca niezadaszone oraz budowę dróg manewrowych,ciągów pieszych, odwodnienia, oświetlenia i monitoringu. Ciągi pieszo -jezdne o szerokości 5m, chodniki,dojścia o szerokości zmiennej 1,5m – 3,40 m z kostki brukowej o gr. 8 cm, drogi manewrowe będą wykonane z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, wzmocnionej warstwą stabilizacji cementem Rm = 2,5 Mpa, zjazdy publiczne z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, wzmocnionej warstwą stabilizacji cementem Rm =2,5 Mpa oraz wykonanie przykrycia istniejącego rowu rurą Ø 1,2 m wraz z komorą połączeniową i ścianką czołową oraz odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi odwadniającymi miejsca parkingowe, oświetlenie parkingów na aluminiowych słupach oświetleniowych o wysokości 10m, na których zostaną zamontowane oprawy ledowe o mocy 130W. Przedmiot zamówienia obejmuje także przebudowę kolizji telekomunikacyjnych i urządzeń SRK, zgodnie z załączoną dokumentacją. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę systemu monitoringu dla parkingu przy stacji kolejowej w Jaktorowie, o którym mowa w przedmiocie zamówienia oraz budowę systemu monitoringu dla już istniejącego parkingu przy stacji kolejowej w Międzyborowie wraz z Centrum Monitorowania zlokalizowanym w budynku Straży Gminnej w Jaktorowie.Zakres zamówienia obejmuje: zamontowanie 96 kamer w tym 18 wandaloodpornych wraz z okablowaniem i kompletnym wyposażeniem centrum monitoringu zgodnie z dokumentacją.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. WYSOKOŚĆ WADIUM 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 130.000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 2. FORMA WADIUM 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information