Przebudowa ul. Kochanowskiego – Etap I

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314431)

Client
Gmina Miejska Mielec
State
podkarpackie
Address
39300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
Phone
177 888 500
Fax
177 888 505
www
www.mielec.pl
E-Mail
sekretariat@um.mielec.pl
Created
2018-01-12

Gmina Miejska Mielec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39300 Mielec podkarpackie tel. 177 888 500 fax. 177 888 505 www.mielec.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Kochanowskiego – Etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kochanowskiego – Etap I obejmująca swoim zakresem: przebudowę jezdni, przebudowę przejścia dla pieszych wraz z budową wysp azylu, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę i budowę chodników, budowę odwodnienia drogi, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, odbudowę zniszczonej jezdni, budowę i przebudowę oświetlenia drogi. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II i III SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information