Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach (nr sprawy: ZP-40/18)

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314434)

Client
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
State
mazowieckie
Address
01-813 Warszawa, Marymoncka 99
Phone
225 693 700
Fax
225 693 712
Created
2018-01-12

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Marymoncka 99 01-813 Warszawa mazowieckie tel. 225 693 700 fax. 225 693 712 REGON 000289093

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach (nr sprawy: ZP-40/18)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do badań prowadzonych na małych zwierzętach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie: a) aparatu do znieczulenia małych zwierząt laboratoryjnych, b) aparatu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u małych zwierząt laboratoryjnych, c) respiratora do wentylacji mechanicznej małych zwierząt laboratoryjnych, d) pompy infuzyjnej strzykawkowej. 3. Sprzęt, stanowiący przedmiot niniejszego postepowania, wykorzystywany będzie do realizacji prac badawczych w zakresie eksperymentalnej intensywnej terapii i anestezjologii na modelach mysich, w szczególności dotyczących patofizjologii sepsy i wstrząsu septycznego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 do SIWZ. 5. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy oraz spełniać funkcje i parametry przedstawione w Załącznikach nr 1 do SIWZ – określone jako parametry graniczne. Nie spełnienie choćby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi min. 12 miesięcy. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information