Przebudowa dróg gminnych – wykonanie 4 odcinków nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314435)

Client
Gmina Kartuzy
State
pomorskie
Address
83300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1
Phone
58 694 52 00
E-Mail
zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl
Created
2018-01-12

Gmina Kartuzy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1 83300 Kartuzy pomorskie tel. 58 694 52 00 REGON 52754600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych – wykonanie 4 odcinków nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie 4 odcinków nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kartuzy. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: 1) Część nr 1 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Mikołaja Reja w Kartuzach, na dz. nr: 19/8, 19/10, 19/12, 20/5, 24/2, 24/3, 25/7, 41, 43/1, 45/1, 46/3, 55/5, 221 w obrębie 2 Kartuzy. 2) Część nr 2: a) Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, dz. 59 (kier. Lesińce)- ułożenie nawierzchni bitumicznej, b) Przebudowa drogi gminnej w Smętowie Chmieleńskim (ul. Brukowa), na dz. 237/2- ułożenie nawierzchni bitumicznej, c) Przebudowa drogi gminnej w Staniszewie na dz. nr 408/4, 356/2, 438/2, 439/2 – ułożenie nawierzchni bitumicznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: • na Część nr 1 - 10.000,00 zł, • na Część nr 2 – 5.000,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących f

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information