Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Oleszyce

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314436)

Client
Gmina Oleszyce
State
podkarpackie
Address
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1 1
Phone
016 6315010
Fax
016 6315636
E-Mail
bgp@ug.oleszyce.pl
Created
2018-01-12

Gmina Oleszyce

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Oleszyce ul. Rynek 1 1 37-630 Oleszyce podkarpackie tel. 016 6315010 fax. 016 6315636 REGON 65090061900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Oleszyce

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Oleszyce Zakres robót obejmuje modernizacje oczyszczalni ścieków typu HYDROVIT SI o wydajności 2 x 450 m3/d. W zakres zadania wchodzi: 1.Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej wraz z pomostem. Parametry budynku: - długość 5,50 m; szerokość 3,40 m2 ; kubatura 170,30 m3 2. Montaż maszyn i urządzeń dla ciągu obróbki osadu. 45000000-7 Roboty budowlane 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information