Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314439)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
226 011 857
Created
2018-01-12

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 226 011 857 REGON 1213749700000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski. Zamawiający zawrze umowę ramową z trzema (3) Wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79540000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w formie określonej w SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information