Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Suchy Las

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314440)

Client
Gmina Suchy Las
State
wielkopolskie
Address
62002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
Phone
618 926 250
Fax
618 125 212
E-Mail
ug@suchy-las.wokiss.pl
Created
2018-01-12

Gmina Suchy Las

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62002 Suchy Las wielkopolskie tel. 618 926 250 fax. 618 125 212 REGON 54933500000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Suchy Las

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,poz.1113 z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach I i II do SIWZ (projekt umowy/formularz ofertowy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information