Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na w

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314441)

Client
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
State
łódzkie
Address
90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
Phone
42 638 48 88
Fax
42 638 48 77
www
www.uml.lodz.pl
E-Mail
zamowienia@uml.lodz.pl; t.olszowka@uml.lodz.pl
Created
2018-01-12

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I.J. Skorupki 21 21 90-532 Łódź łódzkie tel. 42 638 48 88 fax. 42 638 48 77 REGON 00051418200000 www.uml.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na w

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72224000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information