Przebudowa SOK w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, Pl. Wolności 18

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314444)

Client
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
State
zachodniopomorskie
Address
75-950 Koszalin, ul. Juliana Fałata 30 30
Phone
94 3485500, 3485965
Fax
94 3425262
E-Mail
marcin.olesinski@zus.pl; agnieszka.uzarowicz@zus.pl
Created
2018-01-12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ul. Juliana Fałata 30 30 75-950 Koszalin zachodniopomorskie tel. 94 3485500, 3485965 fax. 94 3425262 REGON 00001775600435

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa SOK w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, Pl. Wolności 18

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę Sali Obsługi Klienta w budynku Inspektoratu ZUS w Szczecinku, Pl. Wolności 18. Zadanie polega na przebudowie części lokalu na Salę Obsługi Klientów wraz z remontem pozostałej części lokalu. Roboty budowlane w lokalu przewidują prace rozbiórkowe części ścian działowych przestrzeni przeznaczonej pod przebudowę oraz montażu nowych ścianek działowych, wykonanie przebudowy węzła sanitarnego, wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji elektrycznej, p.poż., sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, wymianę grzejników i armatury sanitarnej, montaż klimatyzacji i kurtyny powietrznej. W związku ze zmianami funkcjonalnymi następuje zmiana aranżacji i wystroju wnętrz, realizacja nowych sufitów podwieszanych z wbudowanym nowym oświetleniem, korekta instalacji przebiegających w przestrzeni technicznej w stropach podwieszanych, dodatkowe elementy dekoracyjne, wykonanie wymiany okładzin ścian, posadzek, stolarki drzwiowej wewnętrznej jak i zewnętrznej na automatyczne, malowanie ścian w całym lokalu, zgodnie z przedmiarami robót, w tym : 1) Wykucie ościeżnic stalowych, 2) Demontaż boazerii, szaf, kraty w przedsionku, 3) Rozebranie ścianek działowych, posadzek z płytek terakotowych, 4) Odbicie tynków, skucie płytek ceramicznych ścian, 5) Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, 6) Rozebranie sufitów podwieszanych, 7) Wykucie otworu dla otworu drzwiowego wraz z ułożeniem nadproży, 8) Wywiezienie gruzu, 9) Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, 10) Ścianki działowe z płyt GK, 11) Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, 12)Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach WC, socjalnym, 13) Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych ścian wraz z gruntowaniem w SOK w kol. RAL 6019, pozostałe pomieszczenia w kolorze białym z palety RAL 1013, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, sufitów wraz z gruntowaniem w kolorze białym, 14) Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 15) Ułożenie posadzki z płytek gress wraz z cokolikami, 16) Wykonanie posadzek z wykładzin homogenicznych wraz z wywinięciem na ścianę, 17) Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych 60x60cm, 18) Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej wraz z ościeżnicami obejmującymi ościeża, 19) Montaż stolarki drzwiowej rozsuwanej automatycznie, aluminiowej w kolorze białym wraz ze ściankami przedsionka, 20) Montaż wycieraczki systemowej, 21) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą w pomieszczeniach WC z dostosowaniem jednego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, 22) Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w pomieszczeniu SOK-u, 23) Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu SOK-u, 24) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w pomieszczeniach przebudowanych SOK-u, oprawy LED, 25) Montaż kurtyny powietrznej elektrycznej, 26) Demontaż instalacji sieci logicznej i telefonicznej, wykonanie instalacji sieci logicznej i telefonicznej w pomieszczeniach przebudowanych, 27) Wykonanie instalacji monitoringu wraz z montażem urządzeń w pomieszczeniach przebudowanych, 28) Demontaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie nowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu wraz z montażem urządzeń w pomieszczeniach przebudowanych, 29) Demontaż instalacji kontroli dostępu, wykonanie nowej instalacji kontroli dostępu wraz z montażem urządzeń w pomieszczeniach przebudowanych, 30) Demontaż instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru wraz z montażem urządzeń w pomieszczeniach przebudowanych, 31) Demontaż urządzeń istniejącego systemu kolejkowego, wykonanie instalacji systemu kolejkowego i ponowny montaż istniejących urządzeń w pomieszczeniach SOK-u. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 8.000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information