Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB. Część 2: Układanie kostki betonowej.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314447)

Client
Gmina Miasto Reda
State
pomorskie
Address
84-240 Reda, ul. Gdańska 33 33
Phone
58 6788023
Fax
58 6783124
www
www.reda.pl
E-Mail
sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl
Created
2018-01-12

Gmina Miasto Reda

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 33 84-240 Reda pomorskie tel. 58 6788023 fax. 58 6783124 REGON 19167516100000 www.reda.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Część 1: Utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami IOMB. Część 2: Układanie kostki betonowej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na utwardzeniu nawierzchni gruntowych ulepszonych płytami IOMB, wskazanych przez Zamawiającego, na terenie miasta Reda. Przewiduje się: - budowę nawierzchni z płyt ażurowych typu IOMB o wymiarach 75x100 cm, grubości 12,5 cm - ułożenie podbudowy z kruszywa z recyklingu- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm; - wykonanie ławy betonowej pod krawężniki; - ustawienie krawężnika betonowego wystającego lub wtopionego; - ustawienie krawężnika betonowego łukowego o promieniu od R=5 m do R=9 m; - wykonanie wypełnienia masą asfaltową między płytami a łukami skrzyżowań; - regulację pionową studzienek dla: włazów kanałowych, kratek ściekowych ulicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zaworów studzienek telefonicznych. Część 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych, wskazanych przez Zamawiającego. Przewiduje się: - ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm; - ułożenie powierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm; - ułożenie powierzchni z kostki betonowej typ AKROPOL bądź równoważnej o gr. 8 cm; - ułożenie powierzchni z płytek integracyjnych koloru żółtego; - ustawienie krawężnika betonowego; - ustawienie krawężnika betonowego łukowego; - ustawienie obrzeża o wym. 100x20x8 cm; - ustawienie obrzeża o wym. 100x20x6 cm; - wykonanie wypełnienia powierzchni mieszanką asfalto-betonową; - humusowanie i obsianie trawą powierzchni zielonych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information