Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury, budowa ul. Bojanka w Grodzisku Maz. oraz budowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314451)

Client
Gmina Grodzisk Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
05825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Phone
227 555 146
Fax
227 555 327
E-Mail
urzad@grodzisk.pl
Created
2018-01-12

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A 05825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227 555 146 fax. 227 555 327 REGON 52478900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury, budowa ul. Bojanka w Grodzisku Maz. oraz budowa dróg w Natolinie wraz z oświetleniem

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Maz. wraz z budową parkingu. 2) Budowa ul. Bojanka w Grodzisku Maz. wraz z budową parkingu. 3) Wymiana oświetlenia w ul. Tokarzewskiego w Grodzisku Maz. 4) Budowa ul. Kasieńki w Natolinie. 5) Budowa ul. Kornelii w Natolinie. 6) Budowa ul. Hanny w Natolinie. 7) Przebudowa drogi wojew. nr 579 w rejonie ul. Kasieńki w Natolinie. 8) Budowa oświetlenia w ul. Sylwii w Natolinie. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, zabezpieczenie terenu robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających użytkowanie dróg (np. przyjęte bez sprzeciwu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: .Zamawiający żąda wniesienia wadium: Część nr 1 wadium wynosi 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Część nr 2 wadium wynosi 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy) Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany j

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information