„Pełnienie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym OCTOPUS w Suchym Lesie”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314452)

Client
Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie
State
wielkopolskie
Address
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20 20
Phone
0-61 8125028,8115963,505120068
Fax
0-61 8115963
E-Mail
gos@suchylas.pl
Created
2018-01-12

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20 20 62-002 Suchy Las wielkopolskie tel. 0-61 8125028,8115963,505120068 fax. 0-61 8115963 REGON 63449818200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Pełnienie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym OCTOPUS w Suchym Lesie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi pełnienia obsługi ratowniczej w Parku Wodnym Octopus w Suchym Lesie 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia ratowniczego i pomocy przedlekarskiej w godzinach otwarcia Parku Wodnego Octopus. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku I do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 92620000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information