Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314455)

Client
Gmina Lwówek Śląski
State
dolnośląskie
Address
59600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego
Phone
756 477 888
Fax
756 477 889
E-Mail
urzad@lwowek.home.pl
Created
2018-01-12

Gmina Lwówek Śląski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 59600 Lwówek Śląski dolnośląskie tel. 756 477 888 fax. 756 477 889 REGON 53064300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85312000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1. Pakiet I: Usługi opiekuńcze: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Pakiet II: Specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 3. Pakiet III: Spe

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information