Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314459)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
State
łódzkie
Address
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
Phone
042 6652295
Fax
042 6652080
www
Maszyny do pisania
E-Mail
zampub@lodzka.policja.gov.pl
Created
2018-01-12

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź łódzkie tel. 042 6652295 fax. 042 6652080 REGON 47075497600000 Maszyny do pisania

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: ZADANIE NR 1 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób nieletnich, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi mieszczącej się przy ul. Skrzywana 14. Łódź 2. Przedstawione ilości osób uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia i określone w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.1. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 2 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 28/30. 1. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 2. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.2. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 3 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Tomaszowie Mazowieckim oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Oskara Langego 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.3. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 4 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Poddębicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Poddębicach przy ul. Targowej 22, 99-200 Poddębice b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.4. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 5 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Radomsku oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, przez siedem dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko. b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.5. do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 6- świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KMP w Skierniewicach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KMP w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice. b) świadczenie usług w zakresie żywienia oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.6. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 7 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP w Zgierzu oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP w Zgierzu przy ul. Długiej 58/60, 95 - 100 Zgierz. b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo -cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.7. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 8 - świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ KPP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach oraz stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych, w tym także w dni wolne od pracy i święta, przebywających w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) KPP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach przy ul. 11-go Listopada 62F, 95-040 Koluszki. b) świadczenie usług w zakresie żywienia stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łodzi przebywających na terenie danego powiatu. 2. Przedstawione ilości osób objęte w przedmiocie zamówienia i wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym (kalkulacji) są ilościami prognozowanymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. 3. Ostateczna ilość żywionych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.8. do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób Osoby wykonujące czynności związane ze świadczeniem usługi w zakresie żywienia Umowa o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Powyższe nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego. 2. W celu weryfikacji obowiązku, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres trwania umowy poprzez przedłożenie wykazu osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem posiłów wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania do wglądu umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 4. Dokumenty o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiąznay jest przedłożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego. 5. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca zobowiąznay jest przedłożyć pierwszego dnia następnego miesiąca licząc od daty podpisania umowy, a następnie każdorazowo na żądanie Zamawiającego. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej i będzie stanowiło podstawę naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. 7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (za każdy miesiąc niezatrudnienia) za brak zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia wykazanych w wykazie osób. Przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie Zamawiajacy ma możliwość zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55300000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information