Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314462)

Client
Instytut Badań Edukacyjnych
State
mazowieckie
Address
01180 Warszawa, ul. Górczewska 8
Phone
22 241 71 00
E-Mail
zamowienia@ibe.edu.pl
Created
2018-01-12

Instytut Badań Edukacyjnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01180 Warszawa mazowieckie tel. 22 241 71 00 REGON 17823500000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gry karcianej w wersji papierowej i on-line na potrzeby projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:  przygotowanie scenariusza gry,  produkcja (wydruk, wycięcie) 25 tys. opakowań gier karcianych  dostawa gier do 20 miejsc na terenie Polski  przygotowanie i przekazanie wersji on - line gry. Gra będzie dotyczyć Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Skierowana będzie do uczniów szkół podstawowych, którym poprzez grę karcianą zostaną przedstawione zasady działania ZSK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37531000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) porę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information