Budowa ul. Pomorskiej (na odc. od ul. S. Żeromskiego do ul. Piastowskiej) oraz ul. Piastowskiej (na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Pomorskiej)

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314465)

Client
Miasto Żyrardów
State
mazowieckie
Address
96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II 1 1
Phone
46 858 15 67
Fax
46 858 15 11
www
www.zyrardow.pl
E-Mail
wydzial.ri@zyrardow.pl
Created
2018-01-12

Miasto Żyrardów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II 1 1 96-300 Żyrardów mazowieckie tel. 46 858 15 67 fax. 46 858 15 11 REGON 75014865000000 www.zyrardow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ul. Pomorskiej (na odc. od ul. S. Żeromskiego do ul. Piastowskiej) oraz ul. Piastowskiej (na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Pomorskiej)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Pomorskiej (na odc. od ul. S. Żeromskiego do ul. Piastowskiej) oraz ul. Piastowskiej (na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Pomorskiej) w zakresie: 1) budowa nawierzchni jezdni, ciągu pieszo jezdnego, chodników i zjazdów 2) budowa kanalizacji deszczowej 3) wprowadzenie stałej organizacji ruchu 4) obsługa geodezyjna inwestycji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information