Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314476)

Client
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"
State
małopolskie
Address
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30 17
Phone
0-12 429 17 93
Fax
0-12 429 17 93
www
www.pnec.org.pl
E-Mail
biuro@pnec.org.pl
Created
2018-01-12

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" ul. Sławkowska 17/30 17 31-016 Kraków małopolskie tel. 0-12 429 17 93 fax. 0-12 429 17 93 REGON 35071065000000 www.pnec.org.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa serwisowa systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. „CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE (dalej jako „Przedmiot zamówienia”) który obejmuje: 1.1 dostawę systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej (dalej jako „Systemy pomiarowe”) do lokalizacji określonych w punkcie 1.2 poniżej, 1.2 montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych w następujących lokalizacjach: 1.2.1 Besko (woj. podkarpackie):  Urząd Gminy w Besku, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko  Zespół Szkół w Besku, ul. Kolejowa 54, 38-524 Besko  Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, ul. Starowiejska 99; 38-524 Besko 1.2.2 Raciechowice (woj. małopolskie):  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197  Przedszkole w Czasławiu, 32-415 Czasław 105  Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 1.2.3 Żyraków (woj. podkarpackie):  Zespół Szkół w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 77 (jedynie system monitorowania zużycia energii elektrycznej przez budynek, bez systemu monitorowania ilości zużytej energii cieplnej)  Zespół Szkół w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115  Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 1.3 obsługę serwisową Systemów pomiarowych w lokalizacjach określonych w punkcie 1.2 powyżej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48900000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information