Zajęcia terapeutyczne w placówce wsparcia dla dzieci w Gminie Leśna Podlaska w ramach projektu "Wyrównać szanse"

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314477)

Client
Gmina Leśna Podlaska
State
lubelskie
Address
21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30
Phone
833 450 720
Fax
833 450 721
Created
2018-01-12

Gmina Leśna Podlaska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Leśna Podlaska ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska lubelskie tel. 833 450 720 fax. 833 450 721 REGON 030237598

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zajęcia terapeutyczne w placówce wsparcia dla dzieci w Gminie Leśna Podlaska w ramach projektu "Wyrównać szanse"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia rodziny, pomocy w opiece i wychowaniu dzieci świadczone w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowane jest objecie usługami 10 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci autystyczne) oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia terapeutyczne będą dobierane w zależności od potrzeb wskazanych na zaświadczeniu lekarskim, w planowanym wymiarze 45 godzin zajęć tygodniowo – po 3 godziny dla dziecka.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85311200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information