Dostawa systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską na potrzeby projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314478)

Client
Gmina Nowa Sól - Miasto
State
lubuskie
Address
67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12 12
Phone
068 4590300
Fax
068 4590358
www
www.nowasol.pl
E-Mail
zampub@nowasol.pl
Created
2018-01-12

Gmina Nowa Sól - Miasto

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Sól - Miasto ul. M. J. Piłsudskiego 12 12 67-100 Nowa Sól lubuskie tel. 068 4590300 fax. 068 4590358 REGON 97077028000000 www.nowasol.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską na potrzeby projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu biletu elektronicznego do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską w Nowosolskim SubObszarze Funkcjonalnym. 2. Dostawa systemu biletu elektronicznego obejmuje: a) wykonanie analizy potrzeb zamawiającego w zakresie konfiguracji biletów okresowych i jednorazowych i przedstawienie do akceptacji zamawiającemu projektu struktury (mapy karty), b) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu okresowych biletów elektronicznych, c) dostawę, zainstalowanie i wdrożenie systemu jednorazowych biletów elektronicznych (tzw. elektroniczna portmonetka), d) dostawę, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego systemem biletu elektronicznego, e) dostawę i montaż 81 szt. kasowników kart elektronicznych w 27 nowych autobusach, po 3 kasowniki w każdym autobusie - miejsce montażu kasowników - fabryka autobusów (Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, 23 autobusy „Midi”), (Autosan ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok, 4 autobusy „Maxi”), f) dostawę 3 szt. kasowników kart elektronicznych zapasowych, g) dostawa publicznego serwisu www do zakupu przez pasażerów biletów i doładowania e – portmonetki h) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez zamawiającego czterech pracowników w zakresie konfiguracji, obsługi, zarządzania i administrowania systemem, i) dostawa, zainstalowanie i wdrożenie systemu archiwizacji i bezpieczeństwa danych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30123100-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą – nie dotyczy wniesienia wadium w pieniądzu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information