Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314479)

Client
Gmina Twardogóra
State
dolnośląskie
Address
56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14 14
Phone
071 3158251
Fax
071 3158142
www
www.twardogora.pl
E-Mail
twardogora@um.pl
Created
2018-01-12

Gmina Twardogóra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Twardogóra ul. Ratuszowa 14 14 56-416 Twardogóra dolnośląskie tel. 071 3158251 fax. 071 3158142 REGON 93193482200000 www.twardogora.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce i Grabowno Kolonia w gminie Twardogóra. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na cztery części. W ramach każdej części niniejszego zamówienia przewidziana jest do wykonania budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną. Do zadań oraz czynności wykonawcy w każdym zakresie należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232440-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Dla części IA - 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Dla części IB - 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych), Dla części II - 10 000,00 złotych (słownie:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information