Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314480)

Client
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Phone
+48713406526
Fax
+48713406948
E-Mail
m.kaminska@duw.pl
Created
2018-01-12

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław dolnośląskie tel. +48713406526 fax. +48713406948 REGON 000514377

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu systemu teleinformatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową, umożliwiającego zarządzanie kolejką klientów oraz nadzór nad procesem rezerwacji wizyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SOC), a także dostawa licencji na dostarczone oprogramowanie, przeszkolenie użytkowników i administratorów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48151000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information