ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII W RAMACH ZFŚS W DNIACH 26.05 - 03.06.2018

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314483)

Client
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
State
dolnośląskie
Address
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109 109
Phone
071 7658555
Fax
071 7658425
E-Mail
jsojka@wso.wroc.pl
Created
2018-01-12

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109 109 51-150 Wrocław dolnośląskie tel. 071 7658555 fax. 071 7658425 REGON 93038806200000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ORGANIZACJA WYCIECZKI DO PORTUGALII W RAMACH ZFŚS W DNIACH 26.05 - 03.06.2018

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu dla 45 osób, wycieczki zagranicznej do PORTUGALII dla pracowników Zamawiającego w terminie 26.05. - 03.06.2018 r., z zapewnieniem przelotu na trasie Wrocław – Portugalia – Wrocław. Zamawiający dopuszcza wylot/przylot z innego lotniska, niż we Wrocławiu, jednak oddalonego od Wrocławia maksymalnie do 300 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zwiedzanie, minimum miejsc wyszczególnionych w pkt 1.3.1. siwz, noclegi, wyżywienie i transport na zasadach określonych w siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników w zakresie ± 5 osób, przy czym ostateczną liczbę Zamawiający poda Wykonawcy, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie skierowanej liczby uczestników. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w rozdz. IV siwz

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63510000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information