Zakup oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracy

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314488)

Client
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
State
łódzkie
Address
90926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Phone
042 6641526, 6641210
Fax
426 641 112
Created
2018-01-12

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90926 Łódź łódzkie tel. 042 6641526, 6641210 fax. 426 641 112 REGON 430800200000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracy CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3.Wykonawca w ramach umowy będzie musiał dostarczyć i wdrożyć zamówione oprogramowanie w siedzibie Zamawiającego na koszt własny. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 6.Zamówienie finansowane będzie z projektu FAMI nr 7/7-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”. 7.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku dofinansowania z Funduszy Azylu, Migracji i Integracji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information