Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu: Rewitalizacja społe

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314490)

Client
Miasto Zabrze
State
śląskie
Address
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5
Phone
323733537
Fax
323733427
E-Mail
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Created
2018-01-12

Miasto Zabrze

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5 41-800 Zabrze śląskie tel. 323733537 fax. 323733427 REGON 276255520

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu: Rewitalizacja społe

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem umowy jest: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information