Usługa wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314491)

Client
Polska Agencja Kosmiczna
State
pomorskie
Address
80 Gdańsk, Trzy lipy 3
Phone
+48 58 500 87 60
Created
2018-01-12

Polska Agencja Kosmiczna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polska Agencja Kosmiczna Trzy lipy 3 80 Gdańsk pomorskie tel. +48 58 500 87 60 REGON 360992221

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Polskiej Agencji Kosmicznej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących własnością Zamawiającego (opisanych w części 1: Wykaz sprzętu Zamawiającego – Załącznika nr 2 do SIWZ), 2) dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych A4 w ilości opisanej w części 2: urządzenia wielofunkcyjne – dzierżawa oraz drukarki – dzierżawa – Załącznika nr 6 do SIWZ, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, 3) wdrożenie systemu rozliczania kosztów wraz z system monitoringu stanu urządzeń, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) włączenie do systemów, o których mowa w pkt 3), drukarek będących własnością Zamawiającego (opisanych w części 1: Wykaz sprzętu Zamawiającego – Załącznika nr 2 do SIWZ), 5) serwis urządzeń, o których mowa w pkt. 1) oraz w pkt. 2), i systemów, o których mowa w pkt. 3). 6) szkolenia pracowników na zasadach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ, 7) zapewnienie ciągłości korzystania z usługi wydruku, wraz z uwzględnieniem szacunku Zamawiającego, że Drukowanie/Kopiowanie przez cały okres trwania Umowy wyniesie średnio około: 4000 stron (w tym urządzenie typ 1 łącznie: 3200 stron ; urządzenie typ 2 łącznie: 800 stron) na rok na jednego pracownika (około 50 osób), w siedzibach: Siedziba 1: ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk, Siedziba 2: ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, Siedziba 3: ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów, które w sposób przybliżony rozkładać się będą: - Wydrukowanie/Skopiowanie strony A4 mono - 55%, - Wydrukowanie/Skopiowanie strony A4 kolor – 44%, - Wydrukowanie/Skopiowanie strony A3 mono - 0,5%, - Wydrukowanie/Skopiowanie strony A3 kolor - 0,5%. - Pozostałe formaty Drukowania/Kopiowania Zamawiający wliczył do wydruków A4 mono/kolor. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79820000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information