Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314496)

Client
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
09-400 Płock, Plac Celebry Papieskiej 1
Phone
24 367 26 86
Fax
24 367 26 96
Created
2018-01-12

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. Plac Celebry Papieskiej 1 09-400 Płock mazowieckie tel. 24 367 26 86 fax. 24 367 26 96 REGON 366071611

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Remont niecki sportowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1. Zakres prac obejmuje roboty budowlane branży budowlanej oraz branży sanitarnej niezbędne do wykonania remontu z uwzględnieniem technologii uszczelnienia niecki sportowej poprzez wyłożenie jej folią PVC-P zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5 mm, kolor niebieski. Przedmiot zamówienia obejmuje także zmianę sposobu zasilania wodnego niecki sportowej z systemu ściennego poziomowego na system denny ze strumieniem pionowym, zapewniającym lepszą cyrkulację wody basenowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie robót został określony w: 1)dokumentacji pn. Projekt remontu niecki sportowej – branża budowlana opracowaną we wrześniu 2017 r przez dr inż. Krzysztofa Kamińskiego zawierającej: a) część wstępną, b) opis konstrukcji i stanu technicznego, c) szczegółowy zakres prac remontowych niecki sportowej, d) wymagania PZP (przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych), e) plan sytuacyjny kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000, f) informację do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) część rysunkową; 2)dokumentacji pn. Projekt remontu niecki sportowej – branża sanitarna opracowaną we wrześniu 2017 r. przez mgr inż. Zbigniewa Ulickiego zawierającej: a) opis techniczny, b) obliczenia, c) część graficzną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212212-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8.800,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy osiemset złotych) do upływu terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information