Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego systemu rezonansu magnetycznego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314500)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37
Phone
+48 (89) 5398240
Fax
+48 (89)5269156
Created
2018-01-12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. +48 (89) 5398240 fax. +48 (89)5269156 REGON 510022366

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przetarg nieograniczony na dzierżawę mobilnego systemu rezonansu magnetycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez okres od 05 lutego do 31 marca 2018 r. mobilnego systemu rezonansu magnetycznego o indukcji stałego pola magnetycznego 1,5 T wraz z automatyczną strzykawką do podawania kontrastu, oprogramowaniem do archiwizowania danych pacjentów i obrazów MR, lekarską konsolą opisową wyposażoną w dwa monitory diagnostyczne i oprogramowanie dedykowane do opisywania badań oraz nagrywarką do płyt z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania badań na płytach CD. Zamawiający wymaga zintegrowania na czas realizacji zamówienia zaoferowanych urządzeń medycznych z posiadanym oprogramowanie PACS – Ashvins. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych oraz Załączniku nr 6 – Wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33111610-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information