Dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej - wyczerpanie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314501)

Client
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
State
dolnośląskie
Address
50556 Wrocław, ul. Borowska 213
Phone
71 733 11 40
Fax
071 733 11 49
Created
2018-01-12

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213 50556 Wrocław dolnośląskie tel. 71 733 11 40 fax. 071 733 11 49 REGON 28901200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej - wyczerpanie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej – wyczerpanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz cenowy wraz z wykazem parametrów granicznych - Rozdział VII SIWZ. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg. zapotrzebowania Zamawiającego. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art: 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information