Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314510)

Client
Warszawski Uniwersytet Medyczny
State
mazowieckie
Address
02091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
Phone
225 720 366
Fax
225 720 363
E-Mail
aez@wum.edu.pl
Created
2018-01-12

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61 02091 Warszawa mazowieckie tel. 225 720 366 fax. 225 720 363 REGON 28891700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemów audio-wideo z przeznaczeniem do sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 – Dostawa projektorów multimedialnych z ekranem na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 3 – Dostawa projektora na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 3” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.3 do SIWZ oraz w zakresie Pakietu 1 w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2.4 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Pakiet 1: dostawa przedmiotu umowy do: Działu Informatyki WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa oraz konfiguracją systemu sterowania urządzeniami audio-wideo RMS kompatybilnego z urządzeniami AMX oraz instruktażem w zakresie obsługi, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8.1 do SIWZ; Pakiet 2 i 3: dostawa przedmiotu zamówienia do: Sekcji Gospodarki Magazynowej Działu Logistyki WUM ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38652100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information