Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314511)

Client
SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
State
śląskie
Address
43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19
Phone
33 8122020 131
Fax
33 8123098
www
www.bip.szpital-kolejowy.com
E-Mail
biuro@szpital-kolejowy.com
Created
2018-01-12

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ul. Żywiecka 19 43-365 Wilkowice śląskie tel. 33 8122020 131 fax. 33 8123098 REGON 010657175 www.bip.szpital-kolejowy.com

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do siwz. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowania innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. W sytuacji gdy przy przeliczeniu wychodzą niepełne opakowania leku należy zaokrąglić ilość w górę do pełnego opakowania. 3. Przez dostawę leków Zamawiający rozumie cykliczną dostawę leków w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień leków w formie zamówień planowych oraz tzw. zamówień na „cito”. Dostawy na „cito” maksymalnie do 24 godz. 4. Wszystkie oferowane leki muszą posiadać aktualne świadectwa rejestracyjne dopuszczające je do stosowania i musi to być zaznaczone na opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 5. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2016r poz. 2142 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 6. Termin realizacji zamówienia: od 15.02.2018 r. do 6.11.2018 r. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godz. pracy Apteki Szpitalnej tj. od godz. 7:00 do godz. 14:30 w dni robocze. Dostawy na cito tzw. Leki na ratunek będą odbywały się zgodnie z każdorazowo uzgodnionym terminem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33600000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information