Przeglądy serwisowe i naprawa urzadzeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314513)

Client
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
State
śląskie
Address
44101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Phone
032 2789171, 2789172, 2789193,
Fax
032 2789197, 2789198
Created
2018-01-12

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44101 Gliwice śląskie tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, fax. 032 2789197, 2789198 REGON 28836600028

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeglądy serwisowe i naprawa urzadzeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przeglądów serwisowych i naprawy urządzeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiący załącznik nr 2.1÷2.2 do niniejszej SIWZ oraz „Zakres przeglądu serwisowego” stanowiący załącznik nr 3.1÷3.2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie odrębne części. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia lub jego część. Zadanie nr 1: Przegląd serwisowy instalacji dekontaminacji ścieków, armatury i urządzeń zamontowanych u Zamawiającego w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Zadanie nr 2: Serwisowanie i naprawa oczyszczaczy powietrza GENANO 310

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information