Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314514)

Client
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
01513 Warszawa, Ul. Felińskiego 15
Phone
22 839 89 81
Fax
22 839 12 35
Created
2018-01-12

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy Ul. Felińskiego 15 01513 Warszawa mazowieckie tel. 22 839 89 81 fax. 22 839 12 35 REGON 1633991500000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby 22 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, szczegółowo rozpisana w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający oświadcza, iż całkowite prognozowane zużycie gazu ziemnego tj. 855.416 kWh jest oszacowane na okres 22 miesięcy. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało sporządzone na podstawie danych z poprzednich lat. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 5. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego ustala się od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. dla 21 placówek oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. dla Przedszkola nr 433 w Warszawie, nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information