Zapewnienie obsługi technicznej w Centrum Kongresowym ICE Kraków od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314516)

Client
Krakowskie Biuro Festiwalowe
State
małopolskie
Address
31-513 Kraków, ul. Olszańska 7 7
Phone
12 4249650
Fax
12 4249652
E-Mail
abylinska@biurofestiwalowe.pl; pwawszczak@biurofestiwalowe.pl
Created
2018-01-12

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Olszańska 7 7 31-513 Kraków małopolskie tel. 12 4249650 fax. 12 4249652 REGON 35121004000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zapewnienie obsługi technicznej w Centrum Kongresowym ICE Kraków od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi technicznej do prac przygotowawczych realizowanych przez Zamawiającego w związku z wydarzeniami organizowanymi przez najemców w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. M. Konopnickiej 17). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79610000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information