Przeprowadzenie kursów CCNA-informatyczny, SEP-elektryczny i piekarz w ramach projektu p.n. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - II postępowanie. Zamówienie dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społe

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314517)

Client
Powiat Goleniowski
State
zachodniopomorskie
Address
72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 1
Phone
91 471 02 65
Fax
91 471 02 00
www
www.powiat-goleniowski.pl
E-Mail
wrip@powiat-goleniowski.pl
Created
2018-01-12

Powiat Goleniowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1 1 72-100 Goleniów zachodniopomorskie tel. 91 471 02 65 fax. 91 471 02 00 REGON 81168412000000 www.powiat-goleniowski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursów CCNA-informatyczny, SEP-elektryczny i piekarz w ramach projektu p.n. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - II postępowanie. Zamówienie dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społe

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów CCNA-informatyczny, SEP-elektryczny, piekarz, łącznie dla 31 uczniów, zakończonych egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia ukończenia kursu. Kursy będą prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie w ramach projektu pn. “Praktyczne umiejętności rynkowe – wzrost zdolności zatrudnienia” Priorytet VIII. Edukacja Działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi kursy: kurs CCNA-informatyczny ( grupa w roku szkolnym 2018, 10 osób), kurs SEP-elektryczny ( grupa w roku szkolnym 2018, 10 osób), kurs piekarz ( jedna grupa w roku szkolnym 2018, max. 11 osób, łącznie 11 osób), zakończonych egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia ukończenia kursu. Celem poszczególnych kursów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez uczestników kursów odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80500000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information