rzedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfiko

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314518)

Client
Flukar Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
40-007 Katowice, Ul. Uniwersytecka 13 13
Phone
(+48) 32 700 22 50
Fax
(+48) 32 700 22 60
www
www.flucar.pl
E-Mail
j.niziol@emunew.pl
Created
2018-01-12

Flukar Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Flukar Sp. z o.o. Ul. Uniwersytecka 13 13 40-007 Katowice śląskie tel. (+48) 32 700 22 50 fax. (+48) 32 700 22 60 REGON 18070650700000 www.flucar.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: rzedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfiko

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie zamówienia, w tym za dostarczenie urządzeń stanowiących prototypową instalację technologiczną za wyjątkiem urządzeń technologicznych dostarczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem konieczności ich zabudowy. Do jego obowiązków należeć będzie m.in: 1. Sprawdzenie dokumentacji projektowej. 2. Modernizacja istniejącej hali na potrzeby technologiczne w porozumieniu z biurem projektowym BIPROTECH Sp. z o.o. (który jest generalnym projektantem instalacji) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 3. abudowa instalacji technologicznych dla węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c) układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 4. Wykonanie powiązań instalacji technologicznych węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c) układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 5. Zabudowa instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w zakresie: a) instalacji elektrycznych, b) instalacji sanitarnych, c) AKPiA, d) technologicznym. 6. Wykonanie instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w tym źródeł mediów pomocniczych (energetycznych – cieplnych i prądowych) potrzebnych na poprawne działanie instalacji. 7. Wybudowanie pilotażowej instalacji prototypowej wliczając w to odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe podczas tych prac. 8. Zakup urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym. 9. Uruchomienie, test i optymalizacja. 10. Bezawaryjny, ciągły rozruch 72-godzinny. Inwestor dostarcza urządzenia: Pompy: 1A-P1; 1A-P2; 1A-P3; 1A-P4; 3A-P4; 3A-P6; 4A-P1 A/B; Ramiona nalewcze oraz węże rozładowcze: 1A-LA1; 3A-LA1; 1A-ULA1. Urządzeń do produkcji nanowłókien. Urządzeń do komponowania asfaltu modyfikowanego. Urządzeń do produkcji emulsji. Urządzeń do komponowania polimeru z wypełniaczem. Szczegółowy opis urządzeń dostarczanych przez Inwestora jest zawarty w dokumentacji projektowej. Całość projektu zostaje podzielony według poniższego zestawienia: 1. Branża drogowa i budowlano konstrukcyjna w skład której wchodzą sieci i instalacje sanitarne, droga, fundamenty pod park zbiorniki (1354 Emulsje Branża Bud-konstr rew1; 1354 Emulsje Branża drogowa&wod-kan;). 2. Branża AKPiA i Branża Elektryczna (1354 Emulsje Branża AKPiA rew1; 1354 Emulsje Branża elektryczna rew1). 3. Branża technologiczna wraz z posadowieniem urządzeń technologicznych (1354 Emulsje Branża technologiczna rew1; Emulsje hala projekt wyposażenia). 4. Branża orurowania (1354 Emulsje-Branża orurowania rew1A).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych ).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information