Browse catalog... From 3434065 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach
79990000-0 Świadczenie usług najmu systemu obsługi technicznej środowiska dokumentowego wraz z obsługą serwisow...
38421100-3 SPRZEDAŻ I DOSTAWA WODOMIERZY DO POMIARU WODY ZIMNEJ WRAZ Z MODUŁAMI RADIOWYMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDAL...
09132100-4 "Zakup paliwa do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Centrum Usług Wspólnych Po...
16700000-2 Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do wykonywania prac leśnych. Sprawa ZA.270.1.22.2018
80510000-2 Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekom...
45214000-0 Budowa Sali Sportowej w Chotomowie
45000000-7 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu
45223800-4 Budowa dwóch placów zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w Sulejowie przy ulicy Szkolnej...
15000000-8 Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
39294100-0 Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
09135100-5 Dostawa oleju opałowego lekkiego na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo na lat...
03325000-3 Dostawa żywych szczurów dorosłych oraz żywych osesków szczurzych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i...
90600000-3 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejs...
03325000-3 Dostawa żywych myszy dorosłych oraz żywych osesków mysich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród ...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz organ...
03325000-3 Dostawa świnek morskich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2019roku.
77313000-7 Usługi pielęgnacji zieleni, koszenia trawników i rowów
85000000-9 Zapewnienie usługi w zakresie teleopieki dla uczestników projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujaw...
15500000-3 Zakup i dostawy produktów mleczarskich w 2019 r.
33711000-7 Dostawa pieluchomajtek i innych przedmiotów ortopedycznych dla Mieszkańców DPS Kalina w Lublinie
15000000-8 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie
30125110-5 Dostawa tonerów
79824000-6 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego przez z...
48000000-8 zakup i wdrożenie Systemu Contact Center ze wsparciem na okres 12 miesięcy
09100000-0 dostawa oleju napędowego do siedziby Zamawiającego
64110000-0 „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY”.
90410000-4 Odbiór i wywóz nieczystości płynnych
55321000-6 ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO...
22462000-6 „Działania informacyjno – promocyjne Gminy Jarocin”
66510000-8 Świadczenie usług ubezpieczenia – 6 Zadań
85312000-9 Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu Gminy Kodeń usług opiekuńczych, specjalistyczny...
79710000-4 Kompleksowa usługa w zakresie monitoringu alarmowego, pożarowego, wizyjnego wraz z modernizacją i u...
90512000-9 Usunięcie odpadów zlegających na terenie działki ewidencyjnej nr 605 w m. Otorowo, Gmina Szamotuły
90911200-8 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Centrum Przesiadkowego ...
45262700-8 „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sie...
09135100-5 Sukcesywna dostawa 48 000 litrów lekkiego oleju opałowego do magazynu opału w Wapnie przy pl. A. Mic...
24111500-0 Całodobowa obsługa gazów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
09134100-8 Zakup oleju napędowego w 2019 roku
39162100-6 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środk...
73110000-6 Opracowanie publikacji: zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym
70330000-3 Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchowa w ...
66510000-8 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY BRZOZÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
60112000-6 Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku.
90900000-6 Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu w 2019 roku
45233142-6 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych ulepszonych na drogach gminnych i wewnętrz...
15100000-9 Dostawa drobiu świeżego i wędlin drobiowych dla DPS Kalina w Lublinie
33000000-0 Oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specj...
90500000-2 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WAŚNIÓW ...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ...
39720000-5 Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego
77600000-6 Usługa polegająca na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lo...
33141600-6 Dostawa zestawów jednorazowego uzytku do procedury HIPEC dla SPWSZ w Szczecinie
37311000-1 Dostawa fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im St...
30213100-6 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół na terenie Gminy Miasta Dębica
45000000-7 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych związanych...
60000000-8 DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY LUBRZA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2...
22111000-1 Sprzedaż i dostarczenie literatury jako wyposażenie pracowni hotelarskiej i odzieżowej dla Zespołu S...
45000000-7 „Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440m w Gdańsku”
32322000-6 Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku...
71322000-1 Opracowanie koncepcji dla zadania Opracowanie koncepcji programowych dla budowy parkingów Parkuj i J...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Regionalnego Centrum Reh...
39162100-6 Dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Karsiborze (III)
33190000-8 DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
45000000-7 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE, W R...
42995000-7 Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 – 5
45233140-2 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2019 - 2020 – nawierzchnie bit...
45233142-6 „Remont drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km 18+400 do km 22+450 (L=4,050km) z wyłączeniem mo...
90919200-4 Kompleksowa obsługa administracyjna siedziby Nadleśnictwa Rudziniec
45000000-7 Budowa instalacji pomp ciepła dla Szkoły Podstawowej w Sławsku, gmina Sławno wraz z dolnym źródłem ...
15800000-6 Dostawa artykułów żywnościowych- różnych produktów spożywczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społeczne...
98380000-0 Wykonywanie usług związanych z ochroną przed bezdomnością zwierząt
45010000-8 Budowa obiektów małej architektury wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Zagorzycach Dolnych.
34300000-0 Dostawa części zamiennych do samochodów z podziałem na 2 części
09100000-0 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów
03212100-1 Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców, warzyw kiszonych oraz roślin strączkowych do Zakładu karnego w ...
72320000-4 Usługa subskrypcji zintegrowanej platformy informacji medycznej dla studentów i nauczycieli akademic...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ładzice w roku 2019
39162100-6 Dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Gostomi (III)
90511000-2 Usługa polegająca na odbiorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) w 2019 z kuchni zlo...
33100000-1 dostawa 1 szt. audiometru przesiewowego - KC-zp. 272-651/18
45215140-0 Roboty remontowo-budowlane w Copernicus PL Sp. z o. o.
18100000-0 Najem oraz serwisowanie odzieży roboczej dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. ...
03141000-1 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej
39130000-2 Dostawa mebli do nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości
79530000-8 Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski ...
60100000-9 Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice...
09320000-8 Zakup i dystrybucja energii cieplnej w 2019 roku do 4 obiektów (nieruchomości) będących w zarządzie ...
33696500-0 Dostawy odczynników do wykonywania badań mikrobiologicznych oraz mieszanin chemicznych dla potrzeb Z...
64112000-4 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Szamotułach w roku 2019
15860000-4 „Dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 201...
33600000-6 Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziąd...
48000000-8 Zakup i montaż systemu informatycznego wraz z urządzeniami do obsługi sesji Rady Powiatu Inowrocław...
15800000-6 PRZYPRAWY ORAZ PRODUKTY POZOSTAŁE
30236000-2 Dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.
63500000-4 Sukcesywne świadczenie usług organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych w zakresie dos...
14210000-6 Dostawa materiałów drogowych i kruszyw budowlanych.
45000000-7 Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
09134100-8 Przetarg nieograniczony na zakup paliw na 2019 rok
90610000-6 „Utrzymanie porządku i czystości ulic i placów, dekorowanie wyznaczonych terenów przez Zamawiającego...