Browse catalog... From 3433809 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Wykonanie prac budowlanych wykończeniowych w nowo wybudowanym budynku z przeznaczenie na cele usługo...
72611000-6 Wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.
90000000-7 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowy...
50413200-5 Konserwacja i przegląd urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przenośnych Izby Administracji Skarbow...
66113000-5 Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 990.011 zł w tym na: sfinansowanie planowanego deficyt...
79940000-5 Windykacja należności
55321000-6 Usługa - realizacja w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie zakupu obiadów dla klie...
15000000-8 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2019-2
45233141-9 Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Starachowicach w 2019 r.
45110000-1 Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właści...
73110000-6 Redakcja zaktualizowanych metodyk monitoringu biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód ...
90511000-2 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE OSADU Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁOCHOWIE W ROKU 2019
90533000-2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na tereni...
64200000-8 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Ministerstwa Finansów w pomies...
22200000-2 1. druk i dostawa miesięcznika „Poznański Informator Kulturalny Sportowy i Turystyczny IKS” od numer...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barcz...
90513100-0 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych kontenerami Kp 4 lub Kp-5 i Kp-7 na rzecz Z...
72000000-5 Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowni...
45210000-2 „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”.
79710000-4 „Fizyczna ochrona osób i mienia na terenie MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w roku 2019”
15800000-6 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole podstawowej nr 1 w Markach w roku 2019...
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Batorz w 2019 roku
45330000-9 Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplny...
09100000-0 Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia ...
39162100-6 „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Latowicz-III postępowanie”
37311000-1 „ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU KLASY MISTRZOWSKIEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. JANINY...
79500000-9 Współpraca przy realizacji projektów w ramach Programu Don’t Panic.We’re from Poland.
39100000-3 zakup mebli dla Centrum Obsługi Administracji Państwowej” (nr postępowania 81/2018/WASK)
39110000-6 zakup foteli obrotowych i krzeseł dla Centrum Obsługi Administracji Państwowej” (nr postępowania 82/...
42961100-1 Zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu kontroli dostępu
45233162-2 Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego w Parku Solankowym w Inowrocławiu
79500000-9 Współpraca przy realizacji projektów w ramach Programu Open Poland
34928480-6 Dostawa nowych pojemnikow na odpady stałe z tworzywa sztucznego
79341400-0 Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poprzez reklamę zewnętrzną or...
09000000-3 Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla Nadleśnictwa Oława, ul. Lipo...
09111210-5 Dostawa opału do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie na sezony grzewcze w 2019 roku....
60000000-8 Świadczenie usługi w zakresie: transportu sanitarnego pacjentów, transportu krwi i preparatów krwiop...
03221000-6 Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok...
33100000-1 Jednorazowa sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
55110000-4 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH DLA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE W 2019 ROKU
09135100-5 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych na potrze...
45000000-7 Remont trzech lokali służbowych zlokalizowanych w Warszawie.
33696000-5 Sukcesywne dostawy odczynników firmy Abcam dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu ...
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej...
03221000-6 „Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na ro...
15800000-6 Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na zada...
63512000-1 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze
90470000-2 Czyszczenie kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r.
15800000-6 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRODUKTÓW MLECZARSKICH W I PÓŁROCZU ROKU 2019
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 32 , w Olsztynie przy ul. Murzynowskiego ...
09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jordanów Śląski w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.
15800000-6 Dostawy produktów spożywczych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębiccach
50230000-6 Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na ...
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamies...
85312500-4 Organizacja i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego dla łącznie 50 osób, w tym u...
34114000-9 zakup i dostawa trzech samochodów specjalnego przeznaczenia medycznego
22200000-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w prenumeracie na 2019 r. dla Narodowego Centrum Badań i R...
45233140-2 Remont nawierzchni ogólnodostępnego placu w centrum wsi Zadroże wraz z montażem małej architektury
09111210-5 „Sukcesywna dostawa węgla do kotłowni węglowych w budynkach szkolnych w Cedyni i Piaskach na rok 20...
34121100-2 „Zakup i dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego”
09134100-8 „Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dyst...
09135100-5 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019r. NA POTRZEBY ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRO...
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych 2019
42000000-6 Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalny...
03221000-6 „Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na ro...
79710000-4 Prowadzenie wyłącznie przez umundurowane osoby fizyczne dozoru dla NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Now...
09134000-7 Dostawa oleju napędowego na potrzeby PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim w 2019 roku
15000000-8 Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Z...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
50112000-3 Wykonanie usługi serwisowania pojazdów służbowych marki Mercedes Sprinter 316CDI
33140000-3 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
79710000-4 Całodobowa, stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego w Mysłowi...
09134100-8 Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
15110000-2 Dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Koninie w 2019r
45210000-2 „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wr...
45300000-0 Dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na dwóch kondygnacjach w budynku „białym...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
45300000-0 Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Działoszyn...
71222000-0 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kamionka Wielka
45000000-7 Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych parteru budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ...
09134100-8 „Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we ...
98393000-4 Wykonanie i dostawa elementów tekstylnych wchodzących w skład Wyprawki Wrocławskiej
90513100-7 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszku...
45223300-9 Budowa parkingu w Szarowie
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostr...
33140000-3 Dostawa sprzętu endoskopowego.
09000000-0 Zakup paliw do samochodów i maszyn eksploatowanych przez ZGN w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2019...
79824000-6 Wykonanie usługi wydruku miesięcznika „Gazeta Parkowa” wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkow...
39830000-9 Dostawy środków czystości chemia profesjonalna
90511000-2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Purda w...
71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Zabierzowie na działce nr 411/21 – Ryne...
66113000-5 „Udzielenie kredytu długoterminowego – część 1, część 2, część 3, część 4”
90500000-2 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują...
90511300-5 ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU NA TERENIE GMINY ROGOŹNO
33100000-1 zakup i dostawa: Kriostat wolnostojący dla Zakładu Patomorfologii Szpitala.
33100000-0 Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną.
60112000-6 Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób a terenie Gminy Gniezn...
42300000-9 Dostawa 1 sztuki pieca indukcyjnego - Kc-zp.272-656/18.