Browse catalog... From 3468918 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
38000000-5 Dostawa systemu dysków sieciowych i sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach
90900000-0 Usługa utrzymywania czystości oraz transportu wewnątrzszpitalnego
90910000-9 usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokura...
45252126-7 Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie ( część 2 ) Kontrakt 16 - Budowa St...
71240000-2 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia „Klin Wojszycki”
45233120-6 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce w Krakowie - budowa drogi dojazdo...
66510000-8 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. w ZAMOŚCIU
03100000-2 „Dostawy warzyw i owoców dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” ZP/31...
79822000-2 Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019
45000000-7 Budowa wiaty do składowania odwodnionego osadu, poletka ociekowego do oczyszczania wozów asenizacyjn...
45233142-6 Roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez ...
45400000-1 MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY REYMONTA W CHOJNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” – ET...
66510000-8 Ubezpieczenie pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych G...
33141000-0 Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
45000000-7 Budowa przyłącza wodociągowego Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52a we Wrocławiu
90911200-8 Usługi sprzątania oraz obsługa pralni zorganizowanej na potrzeby Hevelianum
45112723-9 Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo - rekreacyjno - zabawowych na teren Kaszubskiego Oka w Gniew...
33696500-0 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego
71410000-5 Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodar...
90910000-9 Sprzątanie i utrzymanie czystości w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
38500000-0 Dostawa porozymetru
50711000-2 świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi instalacji elektrycznych, instalacji prz...
45233222-1 Rozbudowa drogi powiatowej 2171K w km 0+000 - 0+499,66 w m. Krzęcin, Gmina Skawina.
33100000-1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach na...
30190000-7 Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek Rimage, Everest 2400, 2000i ora...
30190000-7 Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,...
33696200-7 Zadanie I: Dostawa kuwet, krwi kontrolnej, akcesoriów do czyszczenia i konserwacji analizatorów pozi...
45000000-7 SVA/K/4620-9/2019: Dostawa i montaż stropu z płyt warstwowych w ramach remontu budynku nr 151 w J.W....
79633000-0 Usługa wsparcia w zakresie miękkiego HR
45233222-1 Przebudowa ul. Traugutta w Krośnie
45100000-8 „Budowa Drogi Gminnej w msc. Umer – Zarzecze
32232000-8 Wyposażenie sal wykładowych Instytutu Matki i Dziecka w sprzęt audio-wizualny oraz krzesła konferenc...
33183100-7 Dostawa implantów do endoprotez oraz dodatkowego asortymentu wyrobów medycznych do Szpitala Powiatow...
45331000-6 wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji
45210000-2 Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach
45000000-7 Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowe...
33696200-7 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych
45430000-7 Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni ...
45233220-7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód
45111291-4 EKO turysta w Gminie Gietrzwałd
45233120-6 Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
45112710-5 „Przebudowa skweru przy ul. Derdowskiego/Wybickiego - wykonanie projektu budowlanego i robót budowla...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa chodnik...
79341400-0 Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno–promocyjnej dotyczącą Regionalnego Programu operacyjneg...
80533100-0 Certyfikowane przez producenta oprogramowania szkolenie z administracji Windows Server 2016 wraz z e...
37400000-2 Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 ...
45000000-7 Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej 4 w Polic...
33698100-0 usługa polegająca na: Etap pierwszy - udostępnieniu Zamawiającemu drzewek jabłoni z podziałem na 3 g...
45000000-7 „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 54 w Smogórach gmina Ośno Lubuskie, nr ewidency...
45214210-5 Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej wraz z wewnętrznymi instalacjami.
90611000-3 Utrzymanie czystości dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 201...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
30192000-1 Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla jednostek Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie,...
71222000-0 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w ...
45000000-7 Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz...
66000000-0 Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Zwią...
45111200-0 Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
39830000-9 Dostawa środków czystości.
45215140-0 Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali...
45000000-7 Remont osady leśniczówki Chlebów w Korczycowie
55100000-1 Organizacja warsztatów terapeutyczno - zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w ...
45111300-1 Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej nr 3 i nr 5 w Olsztynie.
45410000-4 Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej 4 w Swarzędzu.
71350000-6 Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka
45310000-3 Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września (II postępowanie)
45000000-7 Przebudowa chodników na ulicy Warszawskiej i Lipowej
45000000-7 Na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków mieszkalnych w podziale na 3 części
66510000-8 Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pod...
45232452-5 Przywrócenie retencyjności zbiornika wodnego w leśnictwie Bargów w oddziale 340 z odbudową rowu dop...
45223300-9 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy Zakaładzie Karnym w Sieradzu
45400000-1 Remont głównej klatki schodowej wraz z przejazdem bramowym w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w P...
45400000-1 Docieplenie dachu sali gimnastycznej od strony wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarac...
71247000-1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach następujących zadań: ,, Utwardzenie placu gminnego przy ul...
09331100-9 „Zielona Gmina II – zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mie...
45000000-7 Wykonanie boisk do gry w piłkę nożną i gry w siatkówkę oraz nawierzchni do siłowni przy nowej siedzi...
45453000-7 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych w Legionowie przy ul. P...
45252127-4 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej
66114000-2 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej konsolety do sterowania oświetleniem scenic...
16000000-2 Zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
77300000-3 Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnyc...
45252200-0 Dostawa i montaż instalacji usuwania substancji złowonnych powstających w procesie słonecznego susze...
35000000-4 Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. Dostosowanie do wymogów pożarowych suchych pionó...
45233140-2 „Odbudowa drogi powiatowej nr 2201G na odc. Wielki Klincz – Dębogóry – Nowa Kiszewa (DW214), km 3+50...
90910000-9 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego o...
24111900-4 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wo...
34922100-7 Remonty i utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowani...
45231000-5 Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słup...
45111300-1 NAPARWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 13 PRZY UL. SIKORSKIEGO 6 W BRZEGU
45111000-8 Zagospodarowanie terenu w zakresie utwardzenia działek geodezyjnych nr 605/43, 605/47, 494 obr. Dzie...
45111300-1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 14 W PAWŁOWIE KOŁO BRZEGU
33100000-1 Dostawa sprzętu medycznego - endoskopów.
45000000-7 „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 – Przebudowa drogi powiatowej...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn...
34144710-8 „Dostawę ładowarki czołowej jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego”
45210000-2 Termomodernizacja budynku OSP w Orzechu
30213000-5 Dostawa sprzętu komputerowego
33190000-8 DOSTARCZANIE STETOSKOPÓW LEKARSKICH - 50 SZTUK
45210000-2 Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych z podziałem na 2 Części, w ramach proj...
71240000-2 wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru a...
85200000-1 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin- Sterylizacja i kastracja psów i kotów