Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314470)

Client
Komenda Wojewódzka Policji
State
wielkopolskie
Address
60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2
Phone
61 8412743
Fax
61 8412744
E-Mail
przetargi@po.policja.gov.pl
Created
2018-01-12

Komenda Wojewódzka Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji ul. Jana Kochanowskiego 2 60-844 Poznań wielkopolskie tel. 61 8412743 fax. 61 8412744 REGON 630703410

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu zlokalizowanej w rejonie ul. Tysiąclecia i Piłsudskiego, na działkach o nr ewid. 924 i 926/2 wraz zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (z wyłączeniem budynku strzelnicy). Zakres w szczególności obejmuje: 1) rozbiórkę całkowitą budynku kojców dla psów i częściową rozbiórkę dwóch budynków: garażowego i gospodarczego - łączna kubatura ok. 600 m3, 2) rozbiórkę z częściową przebudową sieci zewnętrznych wodnej i kanalizacyjnej, 3) budowę budynku administracyjno-biurowego: a) w technologii mieszanej (murowana z elementami żelbetowymi), b) czterokondygnacyjnego (wys. 16,00 m), bez podpiwniczenia, c) z wieżą komunikacji radiowej na budynku do wys. 30 m ponad poziom terenu, d) o powierzchni zabudowy - ok 900 m2, d) o powierzchni użytkowa - ok. 2 500 m2, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, sieci strukturalnej kat. 6A, systemów: monitoringu wizyjnego (CCTV) alarmu pożarowego (SAP), kontroli dostępów (SKD) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); 4) budowę budynku strzelnicy ćwiczebnej wraz zapleczem technicznym: a) w technologii żelbetowej z elementami prefabrykowanym, b) jednokondygnacyjnego (wys. 5,00 m), bez podpiwniczenia, c) o powierzchni zabudowy ok. 400 m2, d) o powierzchni użytkowej ok. 340 m2, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, sieci strukturalnej kat. 6A, systemów: monitoringu wizyjnego (CCTV) alarmu pożarowego (SAP), kontroli dostępów (SKD) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - zamówienie nie obejmuje wykonania technologii strzelnicy; 5) przebudowę budynku garażowego z dobudową wiaty na pojazdy typu „bus”: a) w technologii murowanej z wiatą o konstrukcji stalowej, b) jednokondygnacyjnego (wys. 4,00 m), bez podpiwniczenia, c) o powierzchni zabudowy ok. 200 m2, d) o powierzchni użytkowej ok. 180 m2, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych; 6) zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nawierzchni utwardzonych o powierzchni ok. 2 000 m2, terenów zielonych o powierzchni ok. 1 200 m2 oraz jego opłotowaniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216111-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 400 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adn

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information