Modernizacja budynków oraz budowa krytej strzelnicy na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314481)

Client
Komenda Wojewódzka Policji
State
wielkopolskie
Address
60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2
Phone
61 8412743
Fax
61 8412744
E-Mail
przetargi@po.policja.gov.pl
Created
2018-01-12

Komenda Wojewódzka Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji ul. Jana Kochanowskiego 2 60-844 Poznań wielkopolskie tel. 61 8412743 fax. 61 8412744 REGON 630703410

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynków oraz budowa krytej strzelnicy na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynków Komendy Miejskiej Policji w Lesznie położonej przy ul. 17 Stycznia oraz ul. Korcza 3, a także budowy krytej strzelnicy kulowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 8 wraz zagospodarowaniem terenu. Zakres w szczególności obejmuje: 1) rozbiórkę dwóch budynków om łącznej o powierzchni zabudowy ok. 500 m2 i kubaturze 2 300 m3; 2) budowę budynku strzelnicy wraz zapleczem szkoleniowym: - technologia wykonania - mieszana, - powierzchnia zabudowy - ok 700,00 m2, - powierzchnia użytkowa - ok. 500 m2, - kubatura ok. 2 500 m3, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, monitoringu wizyjnego (CCTV) - zamówienie nie obejmuje wykonania technologii strzelnicy; 3) zagospodarowanie terenu przy budynku strzelnicy; 4) remont II piętra budynku głównego KMP w Lesznie położonego przy ul. 17 Stycznia 8 obejmującego roboty ogólnobudowlane (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, roboty tynkarskie i malarskie), wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, sieci strukturalne wraz z rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu (SKD); 5) montaż stolarki ppoż na klatce schodowej budynku głównym KMP w Lesznie położonym przy ul. 17 Stycznia 8; 6) ocieplenie ścian i stropodachów budynków KMP w Lesznie położonych przy ul Korcza 3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adn

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information