PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2020D W MIEJSCOWOŚCI DROGOMIŁOWICE

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314503)

Client
Powiat Średzki
State
dolnośląskie
Address
55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2 2
Phone
0-71 3175646(7)
Fax
0-71 3175649
E-Mail
edyta@powiat-sredzki.pl
Created
2018-01-12

Powiat Średzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 2 55-300 Środa Śląska dolnośląskie tel. 0-71 3175646(7) fax. 0-71 3175649 REGON 93193476200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2020D W MIEJSCOWOŚCI DROGOMIŁOWICE

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w miejscowości Drogomiłowice, gmina Udanin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, przedmiary robót, SST. 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - sporządzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego, - inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe, - wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami , - organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, - po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2 018,25 PLN (słownie: dwa tysiące osiemnaście złotych 25/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information