wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” trzecie postępowanie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3314509)

Client
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1 1
Phone
+48 12 4229477
Fax
+48 12 4224312
www
www.filharmonia.krakow.pl
E-Mail
administracja@filharmonia.krakow.pl
Created
2018-01-12

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ul. Zwierzyniecka 1 1 31-103 Kraków małopolskie tel. +48 12 4229477 fax. +48 12 4224312 REGON 35707768700000 www.filharmonia.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” trzecie postępowanie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji dofinansowanej z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a. Prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne w budynku istniejącym; b. Roboty budowlane i instalacyjne; c. Zabudowę dziedzińca; d. dostawę wyposażenia; e. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2. Charakterystyka obiektu: Budynek murowany z elementami konstrukcji żelbetowej sali, żelbetowymi stropami, trójkondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dwu kondygnacyjnym skrzydłem oficynowym, przykryty dachem mansardowym nad ryzalitem wejściowym i bocznymi dachami trójspadowymi, pulpitowymi od strony oficynowej (sala i oficyna). Podstawowe dane i parametry zamówienia: a. Długość elewacji frontowej: 48,81/33,21m b. Wysokość budynku: 24,90m c. Ilość kondygnacji nadziemnych: 3-5 d. Ilość kondygnacji podziemnych: 1 e. Poziom ±0.00= 208,18 m n.p.m. f. Powierzchnia działki nr 65/3: 289,14 m2 g. Powierzchnia działki nr 65/4: 1585,74 m2 h. Powierzchnia razem: 1874,88 m2 i. Powierzchnia zabudowy - budynek istniejący: 1658,88m2 j. Powierzchnia zabudowy - budynek wraz z rozbudową: 1874,88m2 k. Kubatura budynku istniejącego: 36887,70m3 l. Kubatura budynku istniejącego wraz z rozbudową: 40991,90m3 m. Powierzchnia całkowita: 6188,23 m2 Szczegóły zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy PLN) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na kon

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information