Remont drogi leśnej nr 220/63 w leśnictwie Kornatka

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3358995)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice
State
małopolskie
Address
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13 13
Phone
12 2721669, 2720069
Fax
12 2721669
www
http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl/
E-Mail
myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Created
2018-05-16

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślenice ul. Szpitalna 13 13 32-400 Myślenice małopolskie tel. 12 2721669, 2720069 fax. 12 2721669 REGON 35054569400000 http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi leśnej nr 220/63 w leśnictwie Kornatka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi leśnej nr 220/63 w leśnictwie Kornatka. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej (uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót)- rozdział 2 Tom III SIWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – rozdział 3 Tom III SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Tom II SIWZ. Zadanie obejmuje remont drogi leśnej w leśnictwie Kornatka o numerze ewidencyjnym 220/63 na fragmentach drogi o całkowitej długości 3+100km. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego łamanego. Budowa korpusu drogowego jest zmienna na odcinkach drogi. Przedmiotowa droga leśna wewnętrzna służy do celów gospodarki leśnej nadzorowanej przez PGL LP Nadleśnictwo Myślenice.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233141-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information