Dostawa pospółki do naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Sidra

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3358996)

Client
Gmina Sidra
State
podlaskie
Address
16124 Sidra, ul. Rynek 5
Phone
857 220 980
Fax
857 220 984
www
www.bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl
E-Mail
urzadgminysidra@wp.pl
Created
2018-05-16

Gmina Sidra

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sidra ul. Rynek 5 16124 Sidra podlaskie tel. 857 220 980 fax. 857 220 984 REGON 54492900000 www.bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pospółki do naprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Sidra

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (zakup i transport do wskazanego miejsca, rozładunek i rozplantowanie równiarką) pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm. Dostarczone kruszywo naturalne powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych. Kruszywo musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa. Przedmiotem przetargu jest cena 1 tony pospółki wraz z rozplantowaniem przy ilości dostawy mieszczącej się w kwocie 190 000,00 zł brutto. Dostawy polegać będą na dowiezieniu pospółki na poszczególne drogi według zamówień ilościowych Zamawiającego oraz jej rozplantowaniu równiarką. Wielkość dostaw do poszczególnych sołectw będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym i będzie zależna od środków finansowych przeznaczonych na dane sołectwo. Dostawy wykonywane będą transportem o ładowności nieprzekraczającej 24 ton. Dostawa każdorazowo odbędzie się w obecności przedstawiciela jednostki Zamawiającego lub Sołtysa. Wielkość dostaw do poszczególnych sołectw należy potwierdzić dowodem WZ z miejsca zakupu pospółki. Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego poinformowania przedstawiciela jednostki Zamawiającego i Sołtysa o dostawie pospółki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 14212210-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information