Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie - zagospodarowanie centrum wsi Toporów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3358997)

Client
Gmina Wierzchlas
State
łódzkie
Address
98-324 Wierzchlas, ul. Szkolna 7 7
Phone
043 8866112
Fax
043 8866113
www
www.wierzchlas.pl
E-Mail
przetargi@wierzchlas.pl
Created
2018-05-16

Gmina Wierzchlas

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wierzchlas ul. Szkolna 7 7 98-324 Wierzchlas łódzkie tel. 043 8866112 fax. 043 8866113 REGON 73093476600000 www.wierzchlas.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie - zagospodarowanie centrum wsi Toporów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego w części istniejącego boiska asfaltowego o powierzchni 978,60 m2 o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM układanej maszynowo wraz z wykonaniem piłkochwytów. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: - rozbiórka boiska istniejącego; - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem na działce nr 519 w miejscowości Toporów, gm. Wierzchlas. Roboty mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem nakładczym i zasadami sztuki budowlanej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112720-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 PLN (słownie dwa tysiące złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information