Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359001)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80
Phone
52 3705717
Fax
52 3705740
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2018-05-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 52 3705717 fax. 52 3705740 REGON 092364160

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r. 2. Zamówienie obejmuje dostawę oraz rozładunek betonowych materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Miejsce dostaw betonowych materiałów drogowych dla poszczególnych Rejonów,: a) RDW Inowrocław - m. Inowrocław, ul. Budowlana 40, Inowrocław b) RDW Toruń - siedziba RDW Toruń w Młyńcu - ul. Sikorskiego w Chełmży - m. Ugoszcz - Gmina Brzuze c) RDW Tuchola - m. Sypniewo (gm. Więcbork) – droga wojewódzka nr 189, - m. Krukówko (gm. Mrocza) – droga wojewódzka nr 241, - m. Smolniki, droga wojewódzka nr 246 - siedziba RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4 d) RDW Wąbrzeźno - siedziba RDW w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 51, - siedziba RDW w Brodnicy, ul. Wczasowa 46A, Karbowo, - siedziba Urzędu Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7 e) RDW Włocławek - obszar działania RDW Włocławek, 4. Zamówienie obejmuje następujące materiały: kostka betonowa szara gr. 6 cm kostka betonowa szara gr. 6 cm - dwuteownik kostka betonowa szara gr. 8 cm kostka betonowa czerwona gr. 8 cm kostka betonowa czerwona gr. 8 cm - dwuteownik kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm krawężnik drogowy 15 x 30 cm krawężnik wjazdowy 15 x 22 cm skos prawy i lewy 15 x 30/22 obrzeża betonowe 8 x 30 cm obrzeże betonowe 8 x 25 cm obrzeże betonowe 12 x 25 cm krawężnik wtopiony 12 x 25 cm płytki 50 x 50 cm krawężnik skos szary 15 x 25 cm prefabrykat ażurowy ekologiczny szary 40 x 60 x 8 cm\ 5. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian ilości dostaw w poszczególnych asortymentach materiałów. Każdorazowa dostawa uruchamiana będzie przez Zamawiającego oddzielnym zamówieniem. 6. Wykonawca na dostarczone materiały udzieli 36,48 lub 60 miesięcy gwarancji liczonej od dnia dostawy. 7. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2018r. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć max. do 50% Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information