Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359005)

Client
Dom Pomocy Społecznej
State
łódzkie
Address
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 34 34
Phone
043 8279215
Fax
043 8279215
www
bip-dps.spsieradz.finn.pl
E-Mail
dps-sieradz@wp.pl
Created
2018-05-16

Dom Pomocy Społecznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dom Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 34 34 98-200 Sieradz łódzkie tel. 043 8279215 fax. 043 8279215 REGON 73019902500000 bip-dps.spsieradz.finn.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu wydzielenia części IV piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 34 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior +, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „ SIWZ ”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information