Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu w mieście Kościanie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359009)

Client
Gmina Miejska Kościan
State
wielkopolskie
Address
64-000 Kościan, al. Tadeusza Kościuszki 22 22
Phone
65 512 14 66
Fax
65 5122700
www
www.koscian.pl
E-Mail
bzp@koscian.pl
Created
2018-05-16

Gmina Miejska Kościan

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Kościan al. Tadeusza Kościuszki 22 22 64-000 Kościan wielkopolskie tel. 65 512 14 66 fax. 65 5122700 REGON 41105060000000 www.koscian.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu w mieście Kościanie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1) zaciągnięcie do kanalizacji teletechniczne, należącej do ORANGE Polska, nowych kabli światłowodowych, 2) zaciągnięcie oraz wybudowanie nowych linii kablowych od szafki monitoringu przy ul. Północnej do kamer na rondzie u zbiegu ul. Poznańskiej i Północnej wraz z wykonaniem przecisku pod drogą, 3) wykonanie nowego Węzła Sieci (WS14) w budynku wieży ciśnień przy ul. Czempińskiej 2 w Kościanie, 4) zamontowanie 9 nowych kamer stacjonarnych w 3 punktach kamerowych, 5) dobudowanie urządzenia transmisyjnego kompatybilnego z istniejącą infrastrukturą, 6) wykonanie instalacji kabli transmisyjnych i zasilających, 7) wykonanie podłączenia nowych urządzeń do istniejącego systemu, 8) skonfigurowanie nowego urządzenia do pracy, 9) wykonanie modernizacji połączeń szkieletowych stacji podglądowych, 10) rozbudowę serwera o odpowiednie licencje umożliwiające podłączenie nowych kamer, 11) skonfigurowanie serwera i stacji podglądowych, aby umożliwić podłączenie nowych kamer, 12) dokonanie wszystkich stosownych uzgodnień, prób, sprawdzeń i pomiarów, 13) uruchomienie rozbudowanego systemu, 14) wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45311000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information