Usługa wykonania promocyjnych materiałów audiowizualnych w ramach projektów „Pomorski Broker Eksportowy” oraz „Invest in Pomerania 2020” finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359012)

Client
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
State
pomorskie
Address
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6 6
Phone
58 32 33 100
Fax
58 30 11 341
www
www.arp.gda.pl
E-Mail
maria.warkusz@arp.gda.pl; bartlomiej.piaseczny@arp.gda.pl
Created
2018-05-16

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 6 80-387 Gdańsk pomorskie tel. 58 32 33 100 fax. 58 30 11 341 REGON 19004453000000 www.arp.gda.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wykonania promocyjnych materiałów audiowizualnych w ramach projektów „Pomorski Broker Eksportowy” oraz „Invest in Pomerania 2020” finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na opracowaniu i zrealizowaniu promocyjnych materiałów audiowizualnych prezentujących potencjał gospodarczy, eksportowy oraz inwestycyjny województwa pomorskiego, a także przedstawiających walory życia i rozwoju na Pomorzu. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia – zamówienie obejmuje usługę przygotowania i realizacji materiałów audiowizualnych (preprodukcja, produkcja, postprodukcja) obejmujących: a. 1 (jeden) spot filmowy projektu Pomorski Broker Eksportowy (dalej ‘spot filmowy’) przedstawiający informacje o regionie, jego atuty i sześć wskazanych przez Zamawiającego branż eksportowych; b. 1 (jeden) wspólny spot filmowy inicjatywy „Invest in Pomerania” i kampanii „Live more. Pomerania” (dalej ‘spot filmowy’) pokazujący potencjał biznesowy na Pomorzu, w tym walory życia i pracy na Pomorzu; c. 1 (jeden) spot filmowy o województwie pomorskim (dalej ‘spot filmowy’) pokazujący ogólne informacje ekonomiczne i gospodarcze o regionie m.in. sektory priorytetowe z punktu widzenia pozyskiwania nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na Pomorzu, wzrostu gospodarczego PKB na Pomorzu itp.; d. 40 (czterdzieści) krótkich wypowiedzi przed kamerą reprezentantów biznesu tj. pomorskich inwestorów zarówno pracodawców jak i pracowników (dalej ‘testimonials’).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information